Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 1 | 69-85

Article title

Wartość pracy dla pracujących osób pozbawionych wolności

Content

Title variants

EN
The value of labour for working prisoners

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present the value of labour in the opinion of working prisoners. Work as a value has been presented and its understanding in the holistic way as a multidimensional process has been underlined. Nowadays labour is perceived as one of the most important instruments of resocialization. It enables reducing prisonization in total institutions. The results of the research show that the working prisoners treat labour as a privilege rather than a duty. They would not like to leave their job, no matter whether they have applied for it on their own or it has been commissioned to them and whether they receive a salary.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wartości pracy w opinii pracujących osób pozbawionych wolności. Na początku zaprezentowano rozumienie pracy jako wartości, podkreślając jednoczenie konieczność ujmowania jej holistycznie, wielowymiarowo. Praca stanowi obecnie jeden z najważniejszych środków resocjalizacji. Dzięki niej możliwe jest przeciwdziałanie prizonizacji, która zachodzi w instytucji totalnej, jaką jest zakład karny. Wyniki badań pokazują, że pracujący osadzeni nie traktują pracy jako uciążliwego obowiązku, lecz raczej jako przywilej. Nie chcieliby także zrezygnować z pracy, jaką wykonują. Nie ma znaczenia, czy sami się zgłosili do pracy, czy została im zlecona i czy otrzymują wynagrodzenie.

Year

Volume

63

Issue

1

Pages

69-85

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1046315

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2020_63_1_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.