Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 2 |

Article title

Elementy aksjologii w pismach Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego

Authors

Content

Title variants

EN
The Elements of Axiology in the Works by Ryszard Legutko and Zdzisław Krasnodębski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę nakreślenia sposobu rozumienia wybranych wartości przez Ryszarda Legutkę i Zdzisława Krasnodębskiego. Omówiono poglądy wspomnianych autorów na temat wolności, tolerancji i solidarności. Wolność uważana jest za najbardziej charakterystyczne pojęcie naszych czasów, stanowiące klucz do zrozumienia współczesnej polityki, kultury czy obyczajowości. Tolerancja staje się ostatecznym kryterium moralności we współczesnych liberalnych społeczeństwach. Z kolei idea solidarności w rozumieniu polskiego ruchu społecznego z lat 1980–1981 wydaje się jedyną koncepcją, powstałą w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, która swego czasu znalazła miejsce w międzynarodowym obiegu idei.
EN
In this paper the author has made an attempt to outline the way Ryszard Legutko and Zdzisław Krasnodębski understand selected values. The views of the aforementioned authors on freedom, tolerance and solidarity were discussed. Freedom is seen as the most characteristic notion of our times, being the key to the understanding of contemporary politics or customs. Tolerance is becoming the ultimate criterion of morality in today’s liberal societies. In turn, the idea of solidarity, as understood by Polish social movement of 1980–1981, seems to be the only concept created in Poland in the last decades which found its place in international circulation of ideas.

Year

Volume

63

Issue

2

Physical description

Dates

published
2020-10-28

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_znkul_10746
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.