Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 22 | 63-77

Article title

Korean Avant-garde Performance Art from the 1960s to the 1980s in the Trajectory of the South Korean Democratization

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł opisuje warunki polityczno-społeczne w Korei Południowej, począwszy od połowy lat sześćdziesiątych i okresu dyktatury militarnej. Był to zarazem czas industrializacji i cywilizacyjnego rozwoju kraju, a wraz z trendami modernizacyjnymi pojawiły się nowe formy sztuki. Zostały one zaadoptowane do wyrażania napięć społecznych związanych z rozwojem kraju. Nowa sztuka przyjmowała formy konceptualne i akcyjne, happeningowe. Historia walki i przezwyciężenia dyktatury wojskowej i nie-demokratycznego regime jest związana z rozwojem sztuki współczesnej. I to, co należy podkreślić, jej najbardziej progresywnych, radykalnych artystycznie form ekspresji.
EN
The article describes the political and social conditions in South Korea from the mid-1960s and the period of the military dictatorship. It was also a time of industrialization and civilization development of the country, and along with the modernization trends, new forms of art appeared. They have been adapted to express social tensions related to the country's development. The new art took conceptual, action, happening forms. The history of the struggle and overcoming the military dictatorship and the non-democratic regime is related to the development of modern art. And what should be emphasized is its most progressive, artistically radical forms of expression.

Year

Issue

22

Pages

63-77

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

other

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32020_ARTandDOC_22_2020_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.