Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 73-78

Article title

Laboratoryjne Audiowisionarium. Koncepcje i Praktyki Laszlo Moholy-Nagy’a i Jerzego Krechowicza

Authors

Content

Title variants

EN
Audiovisionary Laboratory. Concepts and Practices by Laszlo Moholy-Nagy and Jerzy Krechowicz

Languages of publication

Abstracts

EN
The article describes and compares the ideas and practices of two experimental artists – the Hungarian László Moholy-Nagy and the Pole, Jerzy Krechowicz. The relation between them, even they did not know each other or did not work simultaneously, seems to be important, because they both shared a fascination with expanding the visible image with the use of technologies. This encouraged them to realize optical and kinetic actions, as well as to design or implement spatial solutions which would create conditions for multi-dimensional and multi-sensory audiovisual events. The author recalls the little known concept of experimental cinema of the simultaneous and total theatre, discusses the score of an unrealized audiovisual event and project of the Stage of the Mechanized Eccentric (1924), as well as the creation of a kinetic modulator (1930). Their individual continuation was the activity of Jerzy Krechowicz in the Galeria Theatre (1961-1968), which was an audiovisionary laboratory and his little-known participation in a residency program at the Stichting Mickery Workshop in Loonersloot (Netherlands), where he worked on an audiovisual performance in an exceptional space - a hemispherical tent.
PL
Artykuł przybliża i zestawia ze sobą idee i praktyki twórców eksperymentalnych, Węgra – László Moholy-Nagy’a i Polaka – Jerzego Krechowicza. Relacja ta, mimo iż artyści nie znali się i nie działali symultanicznie, wydaje się ważna, gdyż obu łączyła fascynacja rozszerzaniem obrazu widzialnego przy pomocy technologii. Aparatura umożliwiała im bowiem kreacje optyczne i kinetyczne, a także projektowanie lub realizację rozwiązań przestrzennych, które tworzyłyby warunki dla wielowymiarowych i wielozmysłowych wydarzeń audiowizualnych. Autorka przypomina mało znaną koncepcję doświadczalnego polikina i teatru totalnego Moholy-Nagy’a, omawia partyturę niezrealizowanego wydarzenia audiowizualnego z 1924 roku oraz powstanie kinetycznego modulatora (1930). Ich indywidualną kontynuacją była działalność Jerzego Krechowicza w Teatrze Galeria (1961-1968), będącego laboratoryjnym audiovisionarium oraz jego nieznany szerzej udział w rezydencyjnym programie w Stichting Mickery Workshop w Loonersloot (Holandia), gdzie pracował w wyjątkowych warunkach przestrzennych – półsferycznym namiocie – nad spektaklem audiowizualnym.

Year

Issue

23

Pages

73-78

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32020_ARTandDOC_23_2020_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.