Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 1 (267) | 52-74

Article title

Szkolenie i dyscyplina w Armii Halickiej (listopad 1918 – listopad 1919)

Content

Title variants

EN
Training and discipline in the Halicz Army (November 1918 – November 1919)
RU
Обучение и дисциплина в Галицкой армий (ноябрь 1918 – ноябрь 1919)

Languages of publication

Abstracts

EN
The article deals with the process of training of the Galician Army officers and soldiers. The main subdivisions were mobilized soldiers where teaching method were specified. Among them the infantry’s training of military district teams in Stryy, Stanislav and Kolomyya were the most successful. The Artillery had been taught in the spare units in Zolochiv, Kolomyya, Ternopil, Stryi and Chortkiv. The Aviation school operated in Krasne. On the territory of the Nadniprianschyna preparation was conducted at cabinet-type maneuvers, although the real studying was impossible because of frequent changes of situation. The only exception was the artillery schools, which trained several dozen artillery officers. The important part of military training and the maintenance of discipline in units was the officers’ charisma. Not only the successful operation, attack or defense, but also the life of the staff depended on their personal qualities. The reasons of the disciplinary infringements were: the quality of mobilized soldiers (ideology, war fatigue ect.); agitation and propaganda; lack of a national uniform, low wages, problems with technical and financial support. All the violations were severely punished by the command (degradation in rank, arrest, whipping, hanging or shooting). The soldiers received appropriate remuneration and awards for their courage and dedication.
RU
В статье рассмотрен процесс подготовки офицеров и солдат Галицкой Армии. Обозначены основные подразделения, в которых проходил учебный процесс для мобилизованных. Наиболее успешными были пехотные учения ОКВ Стрый, Станиславив и Коломыя. Артиллерийскому делу обучали при запасных батареях в Золочеве, Коломые, Тернополе, Стрыю и Чорткове. Авиационная школа находилась в Красном. На Надднепрянщине подготовка проводилась при корпусных учениях, хотя реального обучения из-за постоянной смены оперативной ситуации почти не было. Исключением являются только артиллерийские школы, которые все-таки выпустили несколько десятков офицеров-артиллеристов. Существенным элементом военной подготовки и поддержания дисциплины в подразделениях стало наличие харизматичных офицеров. От их профессионализма и авторитета зависела не только успешность проведенных операций (наступление или оборона), а и жизнь личного состава. Дисциплинарные правонарушения были связаны с рядом объективных причин: качество мобилизованных (идейность, усталость от войны и т.д); агитация и пропаганда врагов, отсутствие национального обмундирования, достойной зарплаты, перебои с финансовым и материально-техническим обеспечением. За все преступления командование жестоко наказывало (разжалование, арест, избиение кнутом, повешение или расстрел). За проявленное мужество и преданность делу солдаты получали соответственные вознаграждения и отличия.
PL
Artykuł poświęcony jest procesowi szkolenia oficerów i żołnierzy Armii Halickiej. Główne rodzaje sił zbrojnych składały się ze zmobilizowanych żołnierzy, a metody szkolenia były sprecyzowane. Wśród nich najbardziej udane było szkolenie piechoty w jednostkach okręgu wojskowego w Stryju, Stanisławie i Kołomyi. Artyleria była szkolona w jednostkach rezerwowych w Złoczowie, Kołomyi, Tarnopolu, Stryju i Czortkowie. Szkoła lotnicza działała w Krasnem. Na terytorium naddnieprzańskim przygotowania prowadzono w formie manewrów gabinetowych, niemniej prawdziwa nauka była niemożliwa ze względu na częste zmiany sytuacji. Jedynym wyjątkiem były szkoły artyleryjskie, które przeszkoliły kilkudziesięciu oficerów artyleryjskich. Charyzma oficerów odgrywała ważną rolę w szkoleniu wojskowym i utrzymaniu dyscypliny w jednostkach. Od ich cech osobistych zależało nie tylko powodzenie operacji, ataku czy obrony, ale także życie żołnierzy. Przyczyną naruszeń dyscyplinarnych były: jakość zmobilizowanych żołnierzy (ideologia, zmęczenie wojną itp.); agitacja i propaganda; brak munduru narodowego, niskie płace, problemy ze wsparciem technicznym i finansowym. Wszystkie naruszenia były surowo karane przez dowództwo (degradacja, areszt, chłosta, powieszenie lub rozstrzelanie). Żołnierze otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie i nagrody za odwagę i poświęcenie.

Year

Volume

Issue

Pages

52-74

Physical description

Dates

published
2019

References

 • Alyskewycz M., Wyszkił Komandy Etapu UHA na Ukrajini, „Litopys Czerwonoi Kalyny” (Lwiw) 1932, cz. 3.
 • Boberskij I., Szodennyk, 1918–1919 rr., Kyjiw 2003.
 • Futulujczuk F., Ukraińska Halyćka armija: wijskowo-patriotyczne wychowanja ta wyszkil (1918–1920), http://www.irekw.internetdsl.pl/ugapatr.html (dostęp 24 VI 2019).
 • Halan W., Batarija smerty, Dżersi Siti 1968.
 • Harasymiw J., Na slużbi narodu. Sotnyk USS inż. agr. Mychajlo Dewosser (1895–1973), „Wisti Kombatanta” 1973, cz. 4.
 • Krywyzjuk L., Zbrojni syły Ukrajiny 1917–1920 rr. Wyszkił i wychowannia, Lwiw 2006.
 • Lemkiwskyj I., Letunstwo U. H. A., „Litopys Czerwonoi Kalyny” (Lwiw) 1938, cz. 11.
 • Lytwyn M., Ukraińsko-polska wijna 1918–1919 rr., Lwiw 1998.
 • Myhowych P., Z wijny na wijny, „Litopys Czerwonii Kalyny” (Lwiw) 1939, cz. 6.
 • Myhowycz P., Pry zapasnij sotni skorostriliw u Stryju, [w:] Istorycznyj kalendar-almanach „Czerwonoi Kalyny” na 1938 r., Lwiw 1937.
 • Rutar W., Oficer Halyckoi armii: sztryhy do portretu [w:] Persza switowa wijna u wijskowo-istorycznomu wymiri (do 100-ja podii), Lwiw 2014.
 • Tkaczuk P., Komandni kadry Suchoputnych wijsk Halyckoji armiji 1918–1919 rr., „Wijskowo-naukowyj wisnyk” (Lwiw) 2008, nr 10.
 • Tkaczuk P., „Orhanizacija artylerijskych czastyn ta ich bojowa dijalnist po zachystu Ukrajińskoji derżawnosti 1917–1920 rr.”, dysertacja dok. ist. nauk P. Tkaczuka, Kyjiw 2004.
 • Ukrajinska Hałycka Armia 1918–1921, t. 1–4, red. D. Mykytiuk, Winnipeg 1958–1968.
 • http://www.memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/02_2001/343.pdf (dostęp 24 VI 2019) https://zaxid.net/petlyura__divne_zahoplennya_galichan_n1254647 (dostęp 24 VI 2019).
 • http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/12/17/140426/ (dostęp 24 VI 2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918337

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.