Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 1 (267) | 217-221

Article title

Piotr Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 220

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autor dokonał recenzji monografii autorstwa Piotra Bilińskiego pt. "Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość", wydanej przez Księgarnię Akademicką w Krakowie w 2018 roku.

Keywords

Year

Volume

Issue

Pages

217-221

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

References

  • J. Maternicki, Monografie historyków: nowe spostrzeżenia i uwagi, „Sensus Historiae” 2013, nr 3.
  • M. Gałęzowski, „Wzór piłsudczyka”. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny, Warszawa 2001.
  • A. Prokopiak-Lewandowska, Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła, Warszawa–Bełchatów 2012.
  • A. Chwalba, Józef Piłsudski historyk wojskowości, Kraków 2007.
  • J. Maternicki, Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej, Rzeszów 1999.
  • Władysław Konopczyński historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880–1952), Warszawa 1999.
  • Feliks Koneczny (1862–1949) życie i działalność, Warszawa 2001.
  • Stanisław Kutrzeba (1876–1946) biografia naukowa i polityczna, Kraków 2011.
  • Władysław Konopczyński (1880–1952). Człowiek i dzieło, Kraków 2017.
  • W. Tokarz, Z refleksji historyka, „Wiadomości Polskie”, 25 XII 1917.
  • J. Maternicki, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975.
  • A. Gieysztor, Środowisko historyczne Warszawy w okresie międzywojennym [w:] Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930–2005, red. J. Łukasiewicz et al., Warszawa 2005.
  • A. Zahorski, Życie i twórczość Stanisława Herbsta [w:] S. Herbst, O potrzebie historii, czyli o polskim stylu życia, t. 1, Warszawa 1978.
  • W. Majewski, Stanisław Herbst – historyk sztuki wojennej, która też jest sztuką [w:] S. Herbst, O potrzebie historii, czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978.
  • S. Herbst, Jak zostałem historykiem [w:] S. Herbst, O potrzebie historii, czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978.
  • A. Zahorski, Stanisław Herbst (1907–1973) [w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986.
  • L. Kulczycki, Tadeusz Korzon (1839–1918), „Wiadomości Polskie”, 24 III 1918.
  • M. Kozłowski [rec.]: Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918291

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.