Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 3 (269) | 203-214

Article title

The judiciary of the Polish Underground State under the investigation of a German researcher

Authors

Content

Title variants

PL
Temida Polskiego Państwa Podziemnego pod lupą niemieckiego badacza
RU
Фемида Польского подпольного государства под лупой немецкого исследователя (Английская версия)

Languages of publication

Abstracts

Year

Volume

Issue

Pages

203-214

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Szerkus Oscar, Die Sondergerichtbarkeit des Polnischen Untergrundstaates, Berlin 2019.
 • Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–45: organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
 • Stawarska-Rippel A., Rosyjska procedura cywilna w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu „Tytułu o dowodach” J. J. Litauera, „Z Dziejów Prawa” 2010.
 • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja): studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
 • Wójcicki J., Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976.
 • Haraschin J., Zarys dziejów Wojskowej Służby Sprawiedliwości w Polsce w latach 1918–1958, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1959, nr 4.
 • Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005.
 • Szczygieł T., Unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej w II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno Historyczne” 2017, z. 1.
 • Szczygieł T., Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918-1939), Katowice 2017.
 • Szczygieł T., Wojskowe postępowanie polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej, „Z Dziejów Prawa” 2016, t. 9 (17).
 • Marszalec J., Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999.
 • Szyprowski B., Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.), Warszawa 2016.
 • Szopa P., W imieniu Rzeczypospolitej... Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014.
 • Zarządzenie Rady Ministrów z 1 września 1939 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. RP z 1939 r., nr 85, poz. 542).
 • Kania L., Wyroki bez apelacji. Sądy polowe Wojska Polskiego w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921, Zielona Góra 2019.
 • Paśnik J., Problematyka podziemnego sądownictwa wojskowego w korespondencji Komendanta Głównego ZWZ /AK z rządem emigracyjnym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1987, nr 1.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1, Londyn 1970.
 • Kania L., Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795–1945. Organizacja – Prawo – Ludzie, Siedlce 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918523

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2019_3_269__0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.