Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 4 (270) | 191-198

Article title

Jerzy Giedroyc i czasopisma wojskowe PRL

Content

Title variants

EN
Jerzy Giedroyc and the Military Journals in the Polish People’s Republic – a summary
RU
Ежи Гедройц и военные журналы в Польской Народной Республике

Languages of publication

Abstracts

EN
In 1996–1997 Jerzy Giedroyc briefly corresponded with the „Military Historical Review”. The reason behind it was to obtain the missing issues of the „Military Historical Review” for the Institute of Literature in Maisons-Laffitte. This article contains a study of this correspondence along with an outline of its background.
RU
В 1996–1997 гг. между Ежи Гедройцем и „Военно-историческим обозрением” произошел короткий обмен корреспонденцией. Поводом для переписки послужило получение Литературным институтом в Мезон-Лафитте недостающих номеров «Военно-исторического обозрения». Данная статья содержит анализ этой корреспонденции вместе с кратким изложением ее контекста.
PL
W latach 1996–1997 trwała krótka wymiana korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem a „Wojskowym Przeglądem Historycznym”. Przyczyną korespondencji było pozyskanie dla Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte brakujących numerów „Wojskowego Przeglądu Historycznego”. Niniejszy artykuł zawiera opracowanie owej korespondencji wraz z krótkim omówieniem tła.

Year

Volume

Issue

Pages

191-198

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

References

  • W poszukiwaniu innej historii: antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki, S. M. Nowinowski, współpr. A. Brzezińska, M. Przybysz, Łódź–Paryż 2015.
  • Łątkowska M., Borowski A., Krawczyk Marek [w:] Encyklopedia „Solidarności”, t. 1:
  • Opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, Warszawa–Katowice 2010.
  • Archiwum Instytutu Literackiego, Korespondencja Redakcji, teczka 916, http://static.kulturaparyska.com/attachments/25/97/5e820cd09e101c897b88a29fe30b1a0fe481c03c.jpg (dostęp 24 X 2019). http://www.kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/k/marek_krawczyk (dostęp 24 X 2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918647

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2019_4_270__0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.