Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XXI (LXXII) | 4 (274) | 212-216

Article title

Ostatnie słowo w sprawie twórczości Michała Kozłowskiego

Content

Title variants

EN
The Last Word on the Works of Michał Kozłowski
RU
Последнее слово о творчестве Михала Козловского

Languages of publication

Abstracts

PL
Tomasz Siewierski zajmuje ostateczne stanowisko w polemice z Michałem Kozłowskim. Przebieg polemiki: dotyczy artykułu: M. Kozłowski, Historycy wojskowości – uczniowie Stanisława Herbsta, PHW 2019, nr 4 (270), s. 108–155. Recenzja: T. Siewierski, Jak nie uprawiać historii historiografii: uwagi na marginesie artykułu Michała Kozłowskiego, PHW 2020, nr 1 (271), s. 241–250. Odpowiedź na recenzję: M. Kozłowski, W odpowiedzi Tomaszowi Siewierskiemu, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) 2020, nr 2 (272), s. 217–219.

Year

Volume

Issue

Pages

212-216

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

References

  • M. Kozłowski, W odpowiedzi Tomaszowi Siewierskiemu, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, nr 2 (272).
  • T. Siewierski, Jak nie uprawiać historii historiografii: uwagi na marginesie artykułu Michała Kozłowskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, nr 1 (271).
  • M. Kozłowski, Historycy wojskowości – uczniowie Stanisława Herbsta, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2019, nr 4 (270).
  • T. Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historii historiografii gospodarczej w Polsce, Warszawa 2016.
  • M. Kozłowski, rec. Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historii historiografii gospodarczej w Polsce, Warszawa 2016, „Studia Podlaskie” 2018.
  • M. Sobieraj, Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1916706

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2020_4_274__0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.