Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 1 (275) | 105-141

Article title

Oddział Henryka Kwaśniewskiego „Luxa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK i jego ostatnia walka

Content

Title variants

EN
A Study concerning the Unit commanded by Henryk Kwaśniewski „Lux” from the 2nd Zamość Inspectorate of the Home Army and his last Battle
RU
Отряд Генрика Квасьневского „Люкса” из II Замосского инспектората Армии Крайовой и его последний бой

Languages of publication

Abstracts

EN
This article investigates the creation and operational activity of the platoon detachment commanded by Henryk „Lux” Kwaśniewski from the 2nd Zamość Inspectorate of the Home Army, until it was eliminated on December 15, 1951 in a firefight in the Alojzów district. The author presents documents and reports related to the KBW raid, which led to the liquidation of the group, and attempts to explain the inaccuracies that appear in the preserved documents. Furthermore, the documented description of the fight and how Henryk „Lux” Kwaśniewski and Wacław „Mściwy” Kwaśniewski died, the details of which differ from those supplied by the actual participants, is also subjected to scrutiny.
RU
В представленной статье рассказывается о создании и работе отряда под командованием Генрика Квасьневского „Люкса” до того момента, пока он не был разбит 15 декабря 1951 года в районе Алойзува. Автор, представляя документы и отчеты, связанные с рейдом Корпуса внутренней безопасности, приведшим к ликвидации группы, пытается объяснить неточности в представленных документах и причины, лежащие в основе описания битвы, атакже причины смерти Генрика Квасьневского „Люкса” и Вацлава Квасьневского „Мстивого”.
PL
Prezentowany artykuł przedstawia powstanie i działalność oddziału dowodzonego przez plut. Henryka Kwaśniewskiego „Luxa” do chwili jego rozbicia 15 grudnia 1951 r. w kol. Alojzów. Autor, prezentując dokumenty i relacje związane z obławą KBW, która doprowadziła do likwidacji grupy, podejmuje próbę wyjaśnienia nieścisłości w dokumentach i powody, które legły u podstaw opisu walki i przyczyn śmierci Henryka Kwaśniewskiego ps. „Lux” i Wacława Kwaśniewskiego ps. „Mściwy” w sposób niezgodny z relacjami uczestników.

Year

Volume

Issue

Pages

105-141

Physical description

Dates

published
2021

References

 • Borsuk, Wojciech. Waszą śpiewamy gorzką chwałę. Warszawa: staraniem członków Armii Krajowej Inspektoratu Zamość, 2001.
 • Caban, Ireneusz. Placówka Armii Krajowej Tyszowce. Z dziejów 21 kompanii. Lublin: Ofic. Wyd. „Czas”, 1999.
 • Hryniewiecki, Witold. „Gehenna bohaterskich Polaków.” Gazeta Zamojska, marzec 27, 2012.
 • Hryniewiecki, Witold. „«Miś»- «Orlik» – część 2.” Gazeta Zamojska, styczeń 17, 2012.
 • Hryniewiecki, Witold. „«Miś»- « Orlik» – część 3, ostatnia.” Gazeta Zamojska, styczeń 24, 2012.
 • Hryniewiecki, Witold. Nie dla nich zabrzmiały zwycięskie fanfary... Łódź: Wyd. Papaj, 1993.
 • Hryniewiecki, Witold. „Początki koniuchskiej organizacji WiN.” Gazeta Zamojska, marzec 18, 2014.
 • Hryniewiecki, Witold. „Triumfy i niedole w pracy WiN-owców.” Gazeta Zamojska, kwiecień 29, 2014.
 • Hryniewiecki, Witold. „Zmasowany atak UB na Zamojski Inspektorat WiN – część 1.” Gazeta Zamojska, luty 21, 2012.
 • Jakliński, Andrzej i Zdzisław Marek. Medycyna sądowa. Podręcznik dla prawników. Kraków: Zakamycze, 1996.
 • Jóźwiakowski, Jerzy. Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 1–2. Lublin: Norbertinum, 2001.
 • Klukowski, Zygmunt. Zamojszczyzna. T. 2. 1944–1959. Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta, 2018.
 • Krajewski, Kazimierz, red. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny. T. 5. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2018.
 • Kwaśniewska-Wróbel, Joanna i Michał Wołłejko, red. Zapomniani wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2019.
 • Leszczyńska, Zofia. Ginę za to co człowiek najgłębiej ukochać może. Członkowie organizacji niepodległościowych na Lubelszczyźnie skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe [1944–1945], cz. II. Lublin: Test, 2003.
 • Peter, Janusz. Tomaszowskie za okupacji. Red. Jarosław Joniec. Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2019.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej cz. II.” Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym „Wyklęci”, nr 4 (2016): 162–171.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „«Pobijem komunę na wieki...». Do końca wytrwały. Plutonowy Stanisław Pakos «Wrzos».” Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie, z. 6 (2018): 20–42.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Proces kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie. Cz. I. Geneza organizacji i aresztowanie.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 89, nr 3 (279) (2016): 108– 128.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Sprawa karna żołnierzy I Kompanii Ludwika Rogalskiego «Kanciarza» II Inspektoratu Zamojskiego AK.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 90, nr 3 (283) (2017): 93–119.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Zdradzony komendant. Ostatnia walka i śmierć Wincentego Mieczysława Wróblewskiego «Szuma».” Studia Lubuskie 14, (2018): 159–172.
 • Wesołowski, Andrzej, red. SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 3. Dywizja Kobryń. Warszawa–Londyn: Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2014.
 • Wnuk, Rafał. Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956 r. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992.
 • Wnuk, Rafał. Lubelski Okręg AK DSZ i WiN 1944–1947. Warszawa: Ofic. Wyd. Volumen, 2000.
 • Wojtas, Marian, red. Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich IV Okręg Lublin. T. 3. Lublin: Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie, 2005.
 • Wróblewski, Jan. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” 1939. Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny, 1989.
 • Żaryn, Jan i Jacek T. Żurek, red. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny. T. 1. Kraków–Warszawa–Wrocław: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2002.
 • Lovetotravel.pl. „Pierwsze schody ruchome w Warszawie.” Dostęp styczeń 12, 2018. http://warszawa.lovetotravel.pl/pierwsze_schody_ruchome_w_warszawie.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Ostatnia walka kpr. Stanisława Pakosa «Wrzosa» 20 XII 1951 r.” II Inspektorat Zamojski AK oraz podziemie antykomunistyczne. Dostęp kwiecień 22, 2018. https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2018/04/ostatnia-walka-stanisawa-pakosa-wrzosa.html.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Płk Marian Franciszek Pilarski (1899–1952). Twórca i dowódca II Inspektoratu Zamojskiego AK.” II Inspektorat Zamojski AK oraz podziemie antykomunistyczne. Dostęp maj 12, 2019. https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2019/05/tworca-ii-inspektoratu-pk-marian.html.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Uroczysty pogrzeb kpt. Romana Szczura i uhonorowanie żołnierzy II Inspektoratu.” II Inspektorat Zamojski AK oraz podziemie antykomunistyczne. Dostęp marzec 5, 2021. http://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2021/03/uroczysty-pogrzeb-kpt-romana-szczura-i.html.
 • Szyprowski, Bartłomiej. „Współczesne ślady 2. Cmentarz w Łabuniach.” II Inspektorat Zamojski AK oraz podziemie antykomunistyczne. Dostęp kwiecień 22, 2018. http://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2018/04/wspoczesne-slady-2. html.
 • Mapa Polski, skala 1 : 100 000, Pas 45, słup 37 – Grabowiec. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1933.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1857117

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_1_275__0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.