Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 2 (268) | 207-214

Article title

Some remarks on Robert Litwiński’s book Kordian Józef Zamorski – the „blue” general

Authors

Content

Title variants

PL
Kilka uwag do książki Roberta Litwińskiego pt. Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał
RU
Несколько замечаний к книге Роберта Литвинского Кордиан Юзеф Заморский

Languages of publication

Abstracts

Year

Volume

Issue

Pages

207-214

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie

References

  • https://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1210511,Profesor-Antoni-Dudek-napisalem-biografie-potwora-bo-mnie-zainteresowal (accessed on 25.02.2019).
  • https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1583,pl.html (accessed on 25.02.2019).
  • J. Dąbrowski, Wielka wojna 1914–1918. Na podstawie najnowszych źródeł [The Great War of 1914–1918. Based on the latest sources], parts 1-4, Poznań 2000–2001.
  • V. L. Zaszkilniak, Trudności biograficznego badania albo jak za drzewami zobaczyć las? [Difficulties in biographical research or how to see forest for the trees?]; Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka [Biography in the contemporary historical research. Theory and practice], ed. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918365

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_phw_2019_2_268__0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.