Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 (13) | 385-398

Article title

Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Omawiając recepcję twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku, autorka podejmuje trzy kwestie: 1) znaczenia polskojęzycznej gazety „Katolik” w przygotowaniu odbiorców do lektury powieści, 2) wpływu przesłania zawartego w powieściach Sienkiewicza (tzw. przypadek testamentu von Olszewskiego) oraz 3) inspiracji artystycznych i polemik ideowych z przesłaniem Sienkiewicza (Jan Kupiec z Łąki). Artykuł pokazuje, że odbiór powieści Sienkiewicza przez pojedynczych czytelników wychowywanych w obcym kontekście kulturowym nie tylko bywa przekształcany w symbole odradzania dawnych rodzinnych związków z ojczyzną, ale i staje się zaczynem fascynacji samym zjawiskiem restytucji świadomości narodowej.
EN
While exploring the reception of Henryk Sienkiewicz’s works in Upper Silesia, the author ponders the following problems: 1) the impact of Katolik [Catholic], a newspaper written in Polish, on the preparation of recipients to the reading of the novels; 2) the influence of the message contained in the novels (the so called case of von Olszewski’s testament); and 3) artistic inspirations and ideological polemics with Sienkiewicz’s message (Jan Kupiec from Łąka). The paper argues that the reception of Sienkiewicz’s works by individual readers brought up in foreign cultural context can be remoulded not only into symbols of the revival of past familial connections with the motherland but can also become an origin of the fascination with the very phenomenon of national identity restitution.

Year

Issue

Pages

385-398

Physical description

Dates

published
2020-04-26

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32798_pflit_581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.