Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 36 | 57-71

Article title

Analysis of the transport users’ behaviours and preferences commuting to traffic generators in Radom

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Transport needs result from the essence of human needs (from the need for movement or from natural mobility) and from the scientific, cultural, economic or administrative activities carried out. They have a diverse character resulting from both objective and subjective reasons, and their consequence is the emergence of journeys. The specificity of these mobility can be analyzed in reference to various spaces related to the implementation of journeys. The purpose of the paper is to present the results of research carried out as part of the project Strategy for urban development of the Radom Functional Area (ROF). These studies concerned the recognition of transport users’ behaviours and preferences of commuting in Radom. The research was carried out in traffic generators performing the most important urban functions and defining the specificity of socio-economic processes in Radom.

Year

Issue

36

Pages

57-71

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • University of Technology and Humanities in Radom
 • University of Technology and Humanities in Radom
 • University of Technology and Humanities in Radom
 • University of Technology and Humanities in Radom

References

 • Ciszewski, T., Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Grad, B., Krajewska, R., Łukasik, Z., Rogowski, A., Wojciechowski, W. (2014). Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF – opracowanie zespołu UTH Radom (umowa NR 1/KM4/2014 z dnia 21 maja 2014 r. między SITK Oddział w Krakowie a UTH w Radomiu) w ramach projektu Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (umowa MPU-II/3302/4/2014 z dnia 22.04.2014 r. między Miejską Pracownią Urbanistyczną w Radomiu a SITK Oddział w Krakowie). Compact publications:
 • Hebel, K. (2013). Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rudnicki, A. (1991). Jakość komunikacji miejskiej, Kraków: SITK.
 • Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król K. (Eds.) (2000). Transport, Warszawa: PWN.
 • Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 • Barfod, M. B., Leleur, S. (2014). Multi-criteria decision analysis for use in transport decision making, DTU Transport Compendium Part 2 MCDA. http://orbit.dtu.dk/files/104276012/ DTU_Transport_Compendium_Part_2_MCDA.pdf [accessed: 01.03.2018].
 • Borndörfer, R., Grötschel, M., Pfetsch, M. E. (2007). A Column-Generation Approach to Line Planning in Public Transport. Transportation Science, Vol. 41, No. 1, pp. 123–132.
 • Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Krajewska, R, Rogowski, A. (2018). Analysis of the use of public transport in Radom. Journal of Management and Financial Sciences, Vol. XI, Iss. 35, Warszawa: SGH Warsaw School of Economics.
 • Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Krajewska, R, Rogowski, A. (2019). Analysis of the pedestrian traffic in the transport nodes in Radom [The article submitted to the conference EURO-TRANS 2018].
 • Dębowska-Mróz, M., Rogowski, A. (2013). Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu. Technika Transportu Szynowego – koleje, tramwaje, metro, No. 10, pp. 2953–2968.
 • Dębowska-Mróz, M., Rogowski, A. (2016). Preferencje i ocena funkcjonowania systemu transportu drogowego w Radomiu. Autobusy, No. 12, pp. 581–585.
 • Dębowska-Mróz, M., Rogowski, A., Szychta, E. (2014). Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle badań ankietowych. Logistyka, No. 3, pp. 1292–1303.
 • Eboli, L., Mazzulla, G. (2009). A new customer satisfaction index for evaluating transit service quality. Journal Public Transport, No. 12 (3), pp. 21–38.
 • Friman, M., Fellesson, M. (2009). Service supply and customer satisfaction in public transportation: the quality paradox. Journal Public Transport, No. 12 (4), pp. 57–69.
 • Givoni, M., Banister, D. (2010). Integrated transport, from policy to practice. London and New York: Rutledge Taylor&Francis Group, pp. 5–11.
 • Guirao, B., García-Pastor, A., López-Lambas, M. E. (2016). The importance of service quality attributes in public transportation: narrowing the gap between scientific research and practitioners’s needs. Transport Policy, No. 49, pp. 68–77.
 • Starowicz, W. (2004). Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka Nowej Polskiej Normy (Część I). Transport Miejski i Regionalny, No. 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
18740277

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_JMFS_2019_36_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.