Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 54 | 1 | 20-31

Article title

Moderacja relacji pomiędzy kulturą organizacyjną, orientacją przedsiębiorczą i innowacyjnością

Content

Title variants

EN
Relation of culture of innovation with entrepreneurial orientation and enterprise innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania modelu relacji między orientacją przedsiębiorczą (OP), kulturą innowacji (KI) i innowacyjnością (I), analizując dodatkowo moderacyjną rolę otoczenia (O) i orientacji pozytywnej (OPZ) w tych relacjach. Badanie zrealizowano na próbie badawczej 97 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce. Potwierdzono, że orientacja przedsiębiorcza wpływa na kulturę innowacji oraz, że kultura innowacji odgrywa dużą rolę w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. Założenie sugerujące, że kształt otoczenia przedsiębiorstw może moderować powyższe relacje nie zostało potwierdzone. Można więc sądzić, że wpływ orientacji przedsiębiorczej na kulturę innowacji, a także kultury innowacji na innowacyjność zależy jedynie od wewnętrznych atrybutów przedsiębiorstwa, nie zaś od jego otoczenia. Wykazano natomiast efekt moderowania relacji między orientacją przedsiębiorstw a kulturą innowacji przez orientację pozytywną, co implikuje potrzebę uwzględniania pozytywnych cech organizacji w zarządzaniu działaniami proinnowacyjnymi przedsiębiorstw.
EN
The article attempts to examine the model of the relation between entrepreneurial orientation, culture of innovation, and innovativeness, additionally analysing the moderation role of the environment and positive orientation in these relations. The research was conducted on a sample of 97 companies located in Poland. It has been confirmed that the entrepreneurial orientation affects the culture of innovation and that the culture of innovation plays an important role in shaping the enterprise innovation. The assumption suggesting that business environment can moderate these relations has not been confirmed, while the effect of moderation of the relations between the orientation of enterprises and the culture of innovation through positive orientation has been shown.

Year

Volume

54

Issue

1

Pages

20-31

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_54_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.