Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 54 | 1 | 45-55

Article title

Inwestycja w zmienny portfel WIG20 a strategia „kup i trzymaj”

Authors

Content

Title variants

EN
Investment in variable WIG20 portfolio and “buy and hold” strategy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pasywne inwestowanie w akcje współcześnie jest utożsamiane z inwestowaniem w portfel odwzorowujący zmienny portfel indeksu rynku akcji. Wcześniej rozumiano je inaczej, jako stosowanie strategii „kup i trzymaj” akcje. W artykule porównano wyniki zastosowania tych dwóch pasywnych strategii inwestycyjnych. Bazowym portfelem akcji był portfel WIG20, a hipotetyczne inwestycje trwały od końca 2010 do końca 2018 r. W tym okresie strategia „kup i trzymaj” akcje z portfela WIG20 była lepsza od strategii dostosowywania portfela do zmiennego portfela WIG20.
EN
Passive equity investing is nowadays identified with investing in a portfolio reflecting the variable portfolio of the stock market index. Previously, it was understood differently, as the application of the equity “buy and hold” strategy. The article compares the results of the application of these two passive investment strategies. The underlying stock portfolio was the WIG20 portfolio, and the hypothetical investment lasted from late 2010 until the end of 2018. In this period the strategy of “buying and holding” stocks from the WIG20 portfolio was better than the strategy of adjusting the portfolio to the variable WIG20 portfolio.

Year

Volume

54

Issue

1

Pages

45-55

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_54_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.