Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 56 | 3 | 68-87

Article title

Rynek kryptowalut w Polsce i jego instytucjonalne uwarunkowania

Authors

Content

Title variants

EN
The cryptocurrency market in Poland and its institutional conditions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rynek kryptowalut już od czasu swojego powstania budził wiele kontrowersji oraz obaw związanych z zagrożeniami, które stwarza obrót walutą wirtualną. Gwałtowny wzrost wartości Bitcoina w 2017 roku, miał wpływ na znaczny wzrost zainteresowania inwestorów, instytucji oraz podmiotów związanych z rynkami finansowymi, które nie dotyczyło jedynie chęci wzbogacenia się. Technologia blockchain oraz bazujący na niej rynek kryptowalut, umożliwiają rozwój technologii, szybki i bezpieczny przepływ kapitału oraz mają wiele innych zastosowań, które w przyszłości mogą doprowadzić do rewolucyjnych zmian i odkryć. Jednakże należy również pamiętać, że rynek waluty wirtualnej stwarza warunki dla szeroko rozumianej działalności przestępczej i terrorystycznej, będących zagrożeniem dla funkcjonowania całego systemu polityczno-gospodarczego. Kluczowym elementem dla zapewnienia pełnej wydajności rynkowej i wykorzystania całego zakresu możliwości rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa istniejących na nim podmiotów, jest kreowanie budujących rynek właściwych uwarunkowań instytucjonalnych. Umożliwią one zachowanie równowagi między poziomem ingerencji w system finansowy związanej z wprowadzeniem regulacji dotyczących waluty wirtualnej a swobodnym rozwojem rynku i możliwościami, które za sobą niesie.
EN
Since its inception, the cryptocurrency, a lot of controversy and concerns related to the threats posed by trading in virtual currency has aroused. The sharp increase in the value of bitcoin in 2017 had an impact on a significant increase in the interest of investors, institutions and entities related to financial markets, which was not only related to the desire to get rich. Blockchain technology and the cryptocurrency market based on, it enable the development of technology, fast and safe capital flow and have many other applications that may lead to revolutionary changes and discoveries in the future. However, it should also be remembered that the virtual currency market creates conditions for broadly understood criminal and terrorist activities, which pose a threat to the functioning of the entire political and economic system. The key element to ensure full market efficiency and use of the entire range of development opportunities, while maintaining the security of the entities existing in it, is the creation of appropriate institutional conditions that build the market. They will make it possible to maintain a balance between the level of interference in the financial system related to the introduction of virtual currency regulations and the free development of the market and the opportunities it brings.

Year

Volume

56

Issue

3

Pages

68-87

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_56_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.