Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 58 | 1 | 59-67

Article title

Internal auditor burnout – an urgent area for research?

Authors

Content

Title variants

PL
Wypalenie zawodowe audytorów wewnętrznych – czy jest to obszar badawczy, który wymaga pilnych badań?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article explores the problem of professional burnout among internal auditors. The phenomenon of professional burnout has been known for almost five decades, but the knowledge of it is still insufficient. This is a major problem because burnout affects more and more professions and the number of organizations struggling with its impacts is increasing. This paper was inspired by the author’s previous research into internal audit effectiveness. The internal auditors surveyed then reported among others that their profession was more at risk of burnout than many others, and seriously hindered their effectiveness. These findings led the author to conclude that being an internal auditor inherently involved a higher risk of burnout. Hence the aim of this theoretical paper is to assess the urgency of studying professional burnout among internal auditors. In the article question whether or not (and why) more research in this area was necessary, was answered. The article may be an incentive to undertake further research on internal auditor job burnout. In preparing the paper, research methods such as a critical analysis of the literature and content analysis were used. The paper is organised as follows. In Section 1 provides the introduction. Section 2 contains an overview of the risk factors for burnout among internal auditors. In section 3, the directions for future research are proposed based on the presented findings (discussion).
PL
Artykuł podejmuje tematykę wypalenia zawodowego audytorów wewnętrznych. Wypalenie zawodowe, jako zjawisko, jest znane od prawie pięciu dekad, jednak wciąż brakuje w tej tematyce badań. Jest to istotne, ponieważ problem zdaje się dotykać większą liczbę zawodów, ponadto coraz więcej organizacji zmaga się z efektami tego zjawiska. Inspiracją do podjęcia tematu opisywanego w artykule były wyniki wcześniejszych badań autorki nad skutecznością audytu wewnętrznego. Badani audytorzy wewnętrzni wskazywali, że wykonywana przez nich profesja jest bardziej (niż inne) narażona na ryzyko wypalenia zawodowego, co wpływa ujemnie na ich skuteczność. Te ustalenia badawcze doprowadziły autorkę do konkluzji, że bycie audytorem wewnętrznym wiąże się z wyższym ryzykiem wypalenia zawodowego z uwagi na specyfikę audytu wewnętrznego. Stąd celem niniejszego artykułu teoretycznego jest ocena pilności badania wypalenia zawodowego wśród audytorów wewnętrznych. Odpowiedziano w nim na pytanie: czy i dlaczego badania nad wypaleniem zawodowym audytorów wewnętrznych są konieczne? Opracowanie może być zachętą do podejmowania większej liczby badań nad wypaleniem zawodowym audytorów wewnętrznych. Jako metody badawcze zostały wykorzystane: krytyczna analiza literatury oraz analiza treści. Struktura artykułu jest następująca. W sekcji 1 jest wprowadzenie. Sekcja 2 zawiera omówienie czynników ryzyka wypalenia zawodowego wśród audytorów wewnętrznych. W sekcji 3 wskazano na kierunki dalszych badań (dyskusja).

Year

Volume

58

Issue

1

Pages

59-67

Physical description

Dates

published
2021-03-31

Contributors

author
  • University of Lodz

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_58_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.