Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 58 | 1 | 79-89

Article title

Wpływ geopolityki na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Nigerii

Authors

Content

Title variants

EN
Geopolitical impact on foreign direct investment in Nigeria

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Geopolityka jest dziedziną nauki, która bada rozmaite aspekty wewnętrzne oraz zewnętrzne kraju. Tymi aspektami są ekonomia, polityka, relacje społeczne, bogactwa naturalne, podział religijny, katastrofy naturalne etc. Nigeria ma bogate złoża surowców naturalnych oraz rozwija się gospodarczo, co klasyfikuje ją jako kraj przyjazny bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ). Jednak zagrożenia geopolityczne, takie jak terroryzm oraz brak edukacji wśród osób młodych, całkowicie destabilizują państwo. Celem badawczym artykułu jest wyjaśnienie istoty wpływu geopolityki na BIZ w Nigerii oraz rozwój kraju. Za pośrednictwem ram OLI oraz CAGE zostaną przedstawione zagrożenia geopolityczne mające wpływ na wewnętrzny chaos Nigerii oraz przełożenie na BIZ.
EN
The geopolitics is a field of science that explores various internal and external factors of the country. Those aspect are economy, politics, social relations, resources, religious division, natural disasters etc. Nigeria is a rich country in natural resources, growing in economic terms, which makes that country attractive for foreign direct investment (FDI). However, geopolitical threats such as terrorism and lack of education among young people completely destabilizes the state. The main goal of this article is to explain the impact of geopolitics on FDI in Nigeria and the state development. The OLI and CAGE framework present the geopolitical threats affecting the internal chaos of Nigeria and FDI.

Year

Volume

58

Issue

1

Pages

79-89

Physical description

Dates

published
2021-03-31

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_58_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.