PL EN


2014 | 1(1) | 33-55
Article title

Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityk publicznych

Authors
Content
Title variants
EN
"On The Need for Modernisation of The Public Policy Instruments Structure"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst poświęcony jest analizie instrumentów wykorzystywanych w fazie wdrażania (implementacji) polityki publicznej. Autor prezentuje dyskusje i zagadnienia na ten temat podejmowane w literaturze przedmiotu. Opisuje różnorodne typologie instrumentów, a także czynniki wpływające na to, że decydenci wybierają określone instrumenty jako narzędzia działania spośród całej ich gamy. W drugiej części tekstu wskazuje na zależności między zasadniczymi cechami architektury polityki publicznej (policy design) w Polsce a strukturą stosowanych instrumentów. Obecna architektura silnie wpływa na to, że decydenci mają skłonność do posługiwania się "twardymi" instrumentami działań publicznych, przy jednoczesnym niedocenianiu tak zwanych instrumentów katalizujących, adresowanych do ludzkich postaw i zachowań. Tymczasem mają one szczególne znaczenie w wypadku tworzenia wielu istotnych w ostatnich latach rodzajów polityki, które mają za zadanie rozwiązywanie problemów uznawanych za złożone.
EN
The paper analyses instruments used for implementation of public policy. Broad background, including descriptions of debates in scientific literature on certain instruments, typologies of instruments, as well as factors that influence the choice of instruments, has been provided. The second part of the paper focuses on the relation between policy design in Poland and the structure of public policy instruments. Policy design in Poland favours "hard" instruments of public policy at the expense of catalytic instruments which could have been used to great extend to solve complex policy problems.
Year
Issue
Pages
33-55
Physical description
Contributors
 • Collegium Civitas
References
 • "Green Nudges": New Incentives for Ecological Behavior, "La Note D'Analyse" 2011, no. 216, Centre d'Analyse Strategique.
 • Applying Behavioural Insight to Health. Gabinet Office. Behavioural Insights Team, Londyn 2010.
 • Bressers H.Th.A., O'Toole L.J., The Selection of Policy Instruments: a Network-based Perspective, "Journal of Public Policy" 1998, vol. 18, is. 3.
 • Dunn E.C., Prywatyzując Polskę, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Frieske K., Socjologia prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2001.
 • Galligan D., Law in Modern Society, Oxford University Press 2006.
 • Hill M., Hupe P., Implementing Public Policy. An Introduction to the Study of Operational Governance, Sage, London 2009.
 • Hood C., The Tools of Government, Macmillan, London 1983.
 • Howlett M., Designing Public Policies. Principles and Instruments, Routledge 2011.
 • Howlett M., Ramesh M., Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems, OUP, Canada 2003.
 • Hryniewicz J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • https://www.gov.uk/government/organisations/behavioural-insights-team, dostęp 16.02.2014.
 • Jordan A., Benson D., Wurzel R., Zito A., Policy Instruments in Practice, w: The Oxford Handbook of Climate Change and Society, red. J.S. Dryzek, R.B. Norgaard, Oxford University Press 2011.
 • Lowi T.J., Four Systems of Policy, Politics, and Choice, "Public Administration Review" July-August, 1972.
 • McDonnell L.M., Elmore R.F., Getting the Job Done: Alternative Policy Instruments, "Educational Evaluation and Policy Analysis" 1987, vol. 9, no. 2.
 • Nieustanne i nieprzemyślane nowelizowanie przepisów psuje prawo, "Dziennik. Gazeta Prawna" 7 marca 2009.
 • Peters B.G., American Public Policy. Promise and Performance, CQPress, Waszyngton 2004.
 • Podgórecki A., Społeczeństwo polskie, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995.
 • Rymsza M., Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych. Próba podsumowania, w: Reformy społeczne. Bilans dekady, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Schneider A., Ingram H., Behavioral Assumptions of Policy Tools, "The Journal of Politics" May 1990, vol. 52, no. 2.
 • Schneider A.L., Ingram H.M., Policy Design for Democracy, University Press of Kansas, 1997.
 • Sunstein C.R., Simpler. Future of Government, Simon & Schuster 2013, vol. 32, no. 4.
 • Zehavi A., New Governance and Policy Instruments: are Governments Going "Soft"?, w: The Oxford Handbook of Climate Change and Society, red. J.S. Dryzek, R.B. Norgaard, Oxford University Press 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.