Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 1(1) | 57-79

Article title

Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Kuznets Curve and Multiple Fiscal Jurisdictions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Środowiskowa krzywa Kuznetsa (EKC) jest często wykorzystywana do zilustrowania różnic dotyczących intensywności tworzenia środowiskowych kosztów zewnętrznych w ramach różnych jurysdykcji. W dominującym wymiarze, tego rodzaju ilustracje posługują się takimi koncepcjami jurysdykcji, które - z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczego korzystania ze środowiska - mają charakter zupełnie arbitralny. Analizy prowadzone z zastosowaniem tego rodzaju koncepcji mogą powodować wadliwość wniosków dotyczących kierunków i treści polityki ochrony środowiska. Powodują one bowiem niedopasowanie granic oddziaływania przyjętych środków ochronnych (w tym regulacji) do granic zjawiska, na które owe środki miałyby wpływać. Przez to nie pozwalają na prawidłowe zastosowanie reguł optymalizacji wielkości świadczeń publicznych (w postaci ochrony środowiska); uniemożliwiają również pełne uwzględnienie reguł optymalizacji wielkości populacji dane świadczenie finansującej i z niego korzystającej. To podważa predykcyjną wartość interpretowanej statycznie EKC oraz może obniżyć skuteczność formułowanej na tym tle polityki gospodarczej. Znaczna rozległość wpływu kosztów zewnętrznych ujętych koncepcyjnie w EKC wyklucza rozsądne plasowanie na niej jurysdykcji małych. Jurysdykcje duże lub grupy integracyjne mogą już być na niej umieszczane - dla nich bowiem EKC ma istotną wartość prognostyczną. Dla danego typu obciążenia środowiskowego, EKC może jednak wtedy implikować konieczność transferów infra- albo międzyjurysdykcyjnych.
EN
Environmental Kuznets Curve (EKC) is often used to illustrate differences in intensity of environmental externalities creation under various jurisdictions. From the point of view of environment exploitation those jurisdictions are usually arbitrary. As a result conclusions drawn from them may be incorrect and public policy based on them inaccurate (e.g. the territory where environmental regulations are applied does not match with the territory where they are needed). As a consequence, predictions based on statistical interpretation of EKC are unreliable and the policy based on them proves to be inefficient. Therefore, it seems that EKC should be used for predictions only for large jurisdictions or groups of jurisdictions.

Year

Volume

1

Issue

Pages

57-79

Physical description

Dates

published
2014-02-02

Contributors

 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Bartlett A.A., Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment, “Population
 • and Environment” 1994, vol. 16.
 • Bartalanffy von L., General Systems Theory: Foundations, Development, Application, George
 • Braziller, New York 1968.
 • Binmore K., Natural Justice, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Brock W.A., Taylor M.S., Economic Growth and the Environment: A Review of Theory and
 • Empirics, w: The Handbook of Economic Growth, red. S.N. Durlauf, P. Aghion, vol. 1,
 • North‑Holland, Amsterdam 2005.
 • Calabresi G., The Cost of Accidents, Yale University Press, New Haven 1970.
 • Chandler A.D., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Belknap Press, Cam‑
 • bridge 1990.
 • Coase R.H., The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics” 1960, vol. 59.
 • Grossman G., Krueger A., Economic Growth and the Environment, “Quarterly Journal of Eco‑
 • nomics” 1995, vol. 110.
 • Islam N., Vincent J., Panayotou T., Unveiling the Income‑Environment Relationship: An Explo‑
 • ration into the Determinants of Environmental Quality, “Development Discussion Paper”
 • , no. 701.
 • Kolm S.-Ch., Reciprocity: An Economics of Social Relations, Cambridge University, Cambridge
 • ---
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, “The American Economic Review” 1955,
 • vol. 45.
 • Lopez R., The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade
 • Liberalization, “Journal of Environmental Economics and Management” 1994, vol. 27.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw‑Hill, New York
 • ---
 • Panayotou T., Economic Growth and the Environment, “Economic Survey of Europe”, vol. 2,
 • Economic Commission for Europe, 2003.
 • Porter M.E., Linde van der C., Green and Competitive, “Harvard Business Review” 1995.
 • Potier M., Less C.T., Trade and Environment at the OECD: Key Issues Since 1991, “OECD Trade
 • and Environment Working Papers” 2008, no. 1.
 • Rachlinski J.J., A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight, w: Behavioral Law and
 • Economics, red. C.R. Sustein, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Selden T.M., Song D., Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for
 • Air Pollution Emissions?, “Journal of Environmental Economics and Management” 1994,
 • vol. 27.
 • Whee Rhee Y., Ross‑Larson B., Pursell G., Korea’s Competitive Edge: Hanging the Entry into
 • World Markets, The Johns Hopkins University, Baltimore 1984.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.