Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 1(1) | 101-112

Article title

Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja

Content

Title variants

EN
The Cohesiveness Policy of The European Union: Multidimensional Regionalization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kraje europejskie po kilkunastoletnim okresie destabilizacji gospodarczej i rozchwiania struktur społecznych w połowie drugiej dekady XXI wieku wkroczą w co najmniej kilkunastoletni okres przeobrażeń społecznych, ustrojowych i strukturalno‑organizacyjnych stymulowanych coraz głębiej motywowanymi, uświadomionymi i jednoznacznie artykułowanymi oczekiwaniami bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego szerokich rzesz społecznych. W tej nowej, bliskiej już, epoce transformacji realizacja nadrzędnych celów służyć powinna jedności UE i wspólnemu bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Polityka spójności, jako narzędzie realizacji tych celów, uwzględniać musi te nowe uwarunkowania i wymaga wsparcia przez szczegółowe komplementarne programy/projekty regionalne. Wynika stąd konieczność reinterpretacji pojęcia regionalizacja, czy też wskazania nowych wymiarów regionalizacji, w odniesieniu do polityki spójności.
EN
European nations may expect years of positive transformation in the next half of the second decade of the 21st century, just after decades of economic and social instability. Such transformation would involve social, political and structural changes stimulated by societies’ deep motivation and well defined expectations with regard to social and health issues. In this new (and soon to come) era of transformation, fulfilment of superior goals should serve the unity of the EU as well as joint internal and external safety. While using the cohesion policy as a tool to achieve those goals, policymakers must take all those new conditions into consideration. Effective support by means of detailed and complementary regional programs/ projects is surely required. Based on the above, we have to once more interpret the definition of regionalization. We must also demonstrate new dimensions of regionalization in relation to the cohesion policy.

Year

Volume

1

Issue

Pages

101-112

Physical description

Dates

published
2014-02-02

Contributors

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu
  • University of Vermont Health Network
author
  • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.