PL EN


2014 | 1(1) | 113-141
Article title

110 lat polityki publicznej w Wielkiej Brytanii (1910-2010)

Authors
Content
Title variants
EN
110 Years of Public Policy in Great Britain (1900-2010)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest ewolucja brytyjskiej polityki publicznej w latach 1900-2010. Analiza koncentruje się na polityce budżetowej, walutowej i socjalnej oraz polityce wobec sektora publicznego. Zaprezentowany w tekście materiał faktograficzny pozwala na uchwycenie kilku prawidłowości. W omawianym czasie rosła gospodarcza i społeczna aktywność państwa, ale nie był to proces o przebiegu liniowym. Można zaobserwować kilka momentów przełomowych, które związane były z trzema kategoriami zjawisk: wojnami, kryzysami ekonomicznymi i zmianami na najwyższych szczeblach władzy. W konsekwencji, historia brytyjskiej polityki publicznej w latach 1900-2010 dzieli się na następujące etapy: 1) 1900-1931 - schyłek epoki liberalnej; 2) 1931-1951 - stały wzrost aktywności gospodarczej państwa; 3) 1951-1979 - stabilizacja ustrojowa na wysokim poziomie zaangażowania państwa w kwestie gospodarcze i społeczne; 4) 1997-2007 - próba powrotu do liberalizmu gospodarczego; 5) 2007-2010 - okres wahań i poszukiwania nowych zasad polityki publicznej.
EN
The subject of this study is the evolution of British public policy between 1900 and 2010 with to the special focus on budgetary, monetary and social policy, as well as policy towards the public sector. This period was characterized by a steady, yet non-linear rise in economic and social activity of the state. Sudden increases were caused by one of three categories of events: wars, economic crises and changes at the highest levels of government. As a result, the history of British public policy in between 1900 and 2010 is divided into the following stages: 1) 1900-1931 - decline of the liberal era; 2) 1931-1951 - steady increase in the state's economic activity; 3) 1951-1979 - systemic stabilization at a high level of state involvement in economic and social issues; 4) 1997-2007 - attempt to return to economic liberalism; 5) 2007-2010 - a period of volatility and the search for new public policy principles.
Year
Issue
Pages
113-141
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Blair A., Saving the Pound? Britain's Road to Monetary Union, Pearson Education Ltd, Harlow 2002.
 • Blair T., Podróż, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2011.
 • Blair T., Schroeder G., Europa: Trzecia Droga - Nowy Środek, w: Spory wokół trzeciej drogi, oprac. T. Kowalik, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Brown G., Beyond the Crash. Overcoming the First Crisis of Globalisation, Simon & Schuster UK Ltd., London 2010.
 • Caincross A., Eichengreen B., Sterling in Decline: The Devaluations of 1931, 1949 and 1967, Blackwell, Oxford 1983.
 • Cairncross A., The British Economy since 1945. Economic Policy and Performance, 1945-1995, Blackwell Publisher, Oxford, Cambridge MA 1995.
 • Chester N., The Nationalization of British Industry, 1945-51, Her Majesty Stationery Office, London 1975.
 • Clark T., Dilnot A., British Fiscal Policy since 1939, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Dewey P., War and Progress. Britain 1914-1945, Longman, London and New York 1997.
 • Glyn A., Wood S., Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, w: Spory wokół trzeciej drogi, oprac. T. Kowalik, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Hannah L., A Failed Experiment: the State Ownership of Industry, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Heffernan R., New Labour and Thatcherism, w: A. Chadwick, R. Heffernan, The New Labour Reader, Polity Press 3003, Cambridge & Blackwell Publications Ltd., Oxford 2003.
 • Howlett P., The War-time Economy, 1939-1945, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Howson S., Money and Monetary Policy since 1945, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Jachowicz P., Czy David Cameron idzie w ślady Margaret Thatcher?, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Jachowicz P., Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2009, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Keynes J.M., How to Pay for the War, Macmillan, London 1940.
 • Luszniewicz J., Interwencjonizm państwowy w latach trzydziestych w XX wieku: przypadki Wielkiej Brytanii i Francji, w: Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Malpass P., Housing Policy, w: Developments in British Public Policy, red. P. Dorey, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2005.
 • Middleton R., Government versus the Market. The Growth of Public Sector, Economic Management and British Economic Performance, 1890-1979, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Brookfiels US, 1996.
 • Mitchell B.R., British Historical Statistics, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi, Tokio, Mexico City 2011.
 • Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wyd. Trio, Warszawa 2002.
 • Parker D., The UK's Privatisation Experiment: The Passage of Time Permits a Sober Assessment, "CESIFO Working Paper" November 2013, no. 1126.
 • Peden G.C., British Economic and Social Policy. Lloyd Geoge to Margaret Thatcher, Philip Allan Publishers Limited, Oxford 1985.
 • Pollard S., The Development of the British Economy, 1914-1980, Edward Arnold, A Division of Hodder & Stoughton, London, New York, Melbourne, Auckland 1992.
 • Reitan E.A., The Thatcher Revolution. Margaret Thatcher, John Major, and the Transformation of Modern Britain, 1979-2001, Roman & Littlefield Publisher, Inc. Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003.
 • Schenk C., The Decline of Sterling. Managing the Retreat of an International Currency, 1945-1992, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Schmitthoff C.M., The Nationalisation of Basic Industries in Great Britain, "Annals of Public and Cooperative Economics" April 1952, vol. 23, no. 2.
 • Thompson N., Political Economy and the Labour Party, Routledge&Francis Taylor Group, Abingdon, Oxon 2006.
 • Tivey L., Nationalization of British Industry, Jonatan Cape Ltd., London 1973.
 • Tomlinson J., Public Policy and the Economy since 1900, Clarendon Press, Oxford 1990.
 • UK Public Spending, ukpublicspending.co.uk, dostęp 13.05.2014.
 • Webster C., The National Health Service. A Political History, Oxford University Press, Oxford, New York 1998.
Notes
Piotr Jachowicz (1955-2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.