PL EN


2014 | 3(3) | 51-70
Article title

Kultura analizy w polityce publicznej. jej źródła i teraźniejszość

Authors
Content
Title variants
EN
The analytical cultural bias in policymaking. its roots and the present day
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor dowodzi, że rozwój dyscypliny wiedzy o polityce publicznej wymaga silnie rozwiniętej kultury analizy w państwie i społeczeństwie. Stawia tezę mówiącą o istnieniu wielu trudności w kształtowaniu wysokiej kultury analizy w Polsce. Wskazuje na uwarunkowania kulturowe i niektóre praktyki w życiu zbiorowym, które ograniczają skłonność do analizy. Problemy z jakością kultury analizy widoczne są w administracji publicznej i klasie politycznej, a także we wciąż niedorozwiniętej sieci instytucji analitycznych typu think tanki. Jednocześnie autor podkreśla znaczenie profesjonalnej i nowoczesnej analizy dla uzyskania wysokiej jakości procesu decyzyjnego w państwie. Umożliwia ona ograniczenie wielu rodzajów ryzyka, które kryją się w procesie formułowania i wdrażania polityki publicznej, głębsze diagnozowanie problemów, jakie społeczeństwo chce i musi rozwiązywać. Ma za zadanie uchwycenie ich dynamiki, nim zacznie ona mieć niszczące skutki. Proces analizy wspiera również zadanie tworzenia właściwej agendy problemów, czyli takiej, która odzwierciedla hierarchię ważności problemów. Analiza może pomóc również udowodnić trafność zaplanowanej interwencji publicznej.
The author claims that the development of the discipline of policy analysis and the professionalization of state activities in policymaking (from public education, public administration or political activities) takes the high quality policy studies. The policy analysis craft has plays many public role. Generally, its main task is to achieve the maximum of rational judgments relating to the key components in policymaking. It helps to diagnose the policy problems which affect the society and must be resolved, including capturing their dynamics before the damages are done. It supports as well the agenda setting which is to reflect the hierarchy of public problems. It helps to crystallize the evidence base which are to prove the effectiveness of policy intervention which has been planned. The author describes the historical circumstances in Poland shaping the cultural bias in policy analysis. He points to some public life practices which limit the inclination for analyzing policies or affect their quality. At the same time he emphasizes the significance of the professional policy analysis to make sure the decision making process is effective. It enables to detect many sorts of risks hidden on the stage of policy formulation and policy implementation. The public administration, political class, and many analytical institutions like think tanks have troubles in policy analysis.
Year
Issue
Pages
51-70
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Barzun J., The House of Intellect, Harper&Brothers, Publishers, New York 1959.
 • Bocheński J. M., Ku myśleniu filozoficznemu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tł. B. Białecki, IW Pax, Warszawa 1986.
 • Brandes G., Poland. A Study of The Land, People and Literature, William Heinemann, London 1903.
 • Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, Lwów 1910.
 • Charbit C., Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The Multi-level Approach, "OECD Regional Development Working Papers" 2011, no. 4.
 • Dunn W. N., Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall 1981.
 • Gardner M., Poland: a Study in National Idealism, Burns&Oates Ltd., London 1915.
 • Górski A., Glossy o ludziach i ideach, Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, Warszawa 1930.
 • Górski A., Ku czemu Polska szła, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919.
 • Hryniewicz J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.
 • Jałowiecki A., Kultura gospodarcza Polski, "Droga" 1935, nr 4.
 • Jarosz M., Nalewajko E., Konkluzje. Elity jakie mamy, w: Transformacja, elity, społeczeństwo, red. M. Jarosz, E. Nalewajko, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
 • Kington J., Agendas, Alternatives and Public Policies, HarperCollins, New York 1995.
 • Krasiński Z., Listy do Ojca, Z Florencji, 26 stycznia 1836 r., http://www.pbi.edu.pl/book_reader. php?p=6390.
 • Kubin J., Kultura intelektualna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005.
 • Mazur S., Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Norwid C. K., Gorzki to chleb jest polskość, wyb. J. R. Nowak, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1984.
 • Norwid C. K., Pisma wszystkie, t. 9, PIW, Warszawa 1971.
 • Ochorowicz J., O polskim charakterze narodowym, KAW, Lublin 1986.
 • Podgórecki A., Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995.
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się, red. A. Domaradzka, A. Krzewski, B. Ledzion, K. Olejniczak, Ł. Widła, Euroreg, Warszawa 2010.
 • Prus B., Kroniki. Wybór, t. 1 i 2, PIW, Warszawa 1987.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski, red. M. Boni, Warszawa 2008.
 • Regulski J., Życie splecione z Historią, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014.
 • Staszic S., Przestrogi dla Polski, opr. S. Czarnowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2008.
 • Suchodolski B., Refleksje, "Kultura i Wychowanie" 1935, nr 4 (11).
 • Szarfenberg R., Scena polityki społecznej w oczach aktorów, suflerów, widzów, Warszawa 2001.
 • Szczepański J., Rozważania o Rzeczypospolitej, PIW, Warszawa 1981.
 • Szujski J., Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej, w: Stańczycy, red. M. Król, IW Pax, Warszawa 1985.
 • Szujski J., Opowiadania i roztrząsania historyczne, Warszawa 1882.
 • Tainter J. A., Problem Solving: Complexity, History, Sustainability, Population and Environment, "A Journal of Interdisciplinary Studies" 2000, vol. 22, no. 1.
 • Tarnowski S., Zygmunt Krasiński, w: Stańczycy, red. M. Król, IW PAX, Warszawa 1985.
 • Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 • Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, red. G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski, M. Wiszowaty M., Fundacja Batorego Warszawa 2015.
 • Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków, red. M. Falkowska, CBOS, Warszawa 1997.
 • Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Iskry, Warszawa 2008.
 • Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_3_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.