PL EN


2014 | 3(3) | 83-93
Article title

Polityka podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle polityki publicznej

Content
Title variants
EN
EU member states tax policy as a public policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem publikacji jest problematyka związana z międzynarodową konkurencją podatkową i międzynarodowym unikaniem opodatkowania w kontekście polityki publicznej. W stosunkach wewnątrzwspólnotowych, konkurencję podatkową należy uznać za zjawisko polegające na wykorzystywaniu różnych instrumentów techniki podatkowej dla rozwijania krajowej gospodarki i dobrobytu poprzez zwiększanie konkurencyjności rodzimej działalności gospodarczej lub przyciąganie inwestycji zagranicznych. Konkurencja podatkowa jest naturalną konsekwencją procesów globalizacji, gdyż w świecie rosnących ekonomicznych współzależności opodatkowanie wywiera coraz większy wpływ na decyzje inwestycyjne holdingów. Stanowi ona wyraz rozdźwięku między interesami pojedynczego państwa Unii Europejskiej a interesem całej Unii Europejskiej. Najczęściej granica pomiędzy szkodliwą a korzystną konkurencją podatkową jest trudna do wyznaczenia.
EN
The following publication elaborates on the notion of international tax competition and international tax avoidance in the light of cross-border public policy. In terms of intercommunity relations, tax competition may be defined as a phenomenon consisting in application of various tax instruments for the purpose of developing a state's economy and prosperity by means of increasing competitiveness of the domestic business activity or attracting foreign investments. Tax competition is a natural consequence of the processes of globalization since in the reality of growing business interrelations, tax considerations exert more and more influence over investment decisions of holding companies. It reveals the dissonance between the interests of the particular member states in the EU and the interest of the European Union as a whole. Usually it is difficult to mark the border between a harmful and an advantageous tax competition.
Year
Issue
Pages
83-93
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Cerioni L., Szkodliwa konkurencja podatkowa, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2006, nr 9.
 • Collins M. H., Evasion and Avoidance of Tax at the International Level, International Bureau of Fiscal Documentation, "European Taxation" 1998, no. 9 (28).
 • Dehejia V. H., Genschel P., Tax Competition in the European Union, "Politics & Society" 2009, no. 27.
 • Easson A., The Tax Competition Controversy, "Tax Notes International" 1999, no. 18.
 • Faes P., Scope and Meaning of Unacceptable Tax Avoidance Under Belgian Income Tax Law, "Tax Notes International" 1994, 17 października.
 • Fleischer-Michaelsen U., Denmark Makes Tax Avoidance More Difficult for Multinationals, "Journal of International Taxation" 1995, no. 4.
 • Ginsberg A. S., International Tax Planning. Offshore Finance Centres and the European Community, Deventer 1994.
 • Green R. A., The Future of Source-Based Taxation of the Income of Multinational Enterprises, "Cornell Law Review" 2003, no. 79.
 • Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 2004.
 • Kluzek M., Wpływ opodatkowania na inwestycje w warunkach rosnącej konkurencji podatkowej (materiały konferencyjne), Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kraft G., Germany: Clasification of the Relationship between CFC Legislation and the General Abuse Doctrine, "European Taxation" 1998, no. 2.
 • Krawczyk L., Integracja a podatki, "Prawo Europejskie" 2002, nr 1.
 • Lipowski T., Konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia. Glosa, "Przegląd Prawa Gospodarczego" 2004, nr 11.
 • Melo G. M., Comment: Taxation in the Global Arena: Preventing the Erosion of National Tax Bases or Impinging on Territorial Sovereignty? (A Critique of the OECD's Report: "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue"), "Pace International Law Review" 2000, no. 12.
 • Pinto C., Tax Competition and EU Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2003.
 • Robin J. A., The Grand Illusion: A Neutral System for the Taxation of International Transactions, "Virginia Law Review" 2009, no. 75.
 • Spencer D. E., OECD Report Cracks Down on Harmful Tax Competition, "Journal of International Taxation" 2007, no. 9 (7).
 • Sørensen P. B., International Tax Coordination: Regionalism Versus Globalism, "CESifo Working Paper Series" 2001, no. 483.
 • Utz S. G., Taxation Panel: Tax Harmonization and Coordination in Europe and America, "Connecticut Journal of International Law" 1994, no. 9.
 • van Hoorn jr. J., Tax Havens and Measures Against Tax Evasion and Avoidance in the E. E. C., Amsterdam 1995.
 • Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Ward D. A., Abuse of Tax Treaties, "Intertax" 2005, no. 4.
 • Ward J., United Kingdom: Juridical Responses to Tax Avoidance, "European Taxation" 2005, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.