PL EN


2014 | 3(3) | 95-115
Article title

Rola państwa w regulacji obrotu organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO)

Content
Title variants
EN
The role of the state in regulating the trade of genetically modified organisms (GMO)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modyfikacje genetyczne organizmów budzą wiele kontrowersji. Jedni uważają je za korzystne dla przyszłości świata, inni wprost przeciwnie - widzą w nich wiele zagrożeń. Z tego względu istotna w tej kwestii jest funkcja państwa, które tworząc określone regulacje prawne, kontroluje napływ na swoje terytorium produktów GMO. Dyskusyjną kwestią pozostaje, czy regulacje te w dostatecznym stopniu chronią rynek krajowy przed niekontrolowanym przepływem wyrobów modyfikowanych genetycznie. Pojawia się też pytanie, czy zakres norm jest wystarczający, a stosowanie GMO zasadne dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego.
EN
Genetic modifications of organisms arouse a lot of controversy. Some people consider them to be beneficial for the future of the world, others, on the contrary, see them as a series of threats. For this reason, the function of the State is important, through creating specific regulations, controls the flow of GMO products on its territory. There are doubts, whether the regulations sufficiently protect the domestic market against uncontrolled flow of genetically modified products. Also the question remains if the scope of norms is sufficient, and the use of GMOs is appropriate for the safety of the environment.
Year
Issue
Pages
95-115
Physical description
Contributors
 • Helena Chodkowska University of Technology and Trade
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L Nr 106 z 17.04.2001 r. z późn. zm.).
 • GMO w świetle najnowszych badań, red. K. Niemirowicz-Szczytt, Wyd. SGGW, http://ec.europa. eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
 • http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
 • http:// www.farmer.pl/fakty/swiat/aktualnosci/dziesiec-statystyk-dotyczacych-gmo,44775.html
 • http://gmo.ekoportal.pl/wzory/html
 • http://gmo.gov.pl/BCHPolska/index/html
 • http://www.gmocompass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/142.countries_growing_ gmos.html
 • http://www.greenpeace.org/australia/en/what-we-do/Food/The-problem-Genetic-Modification/
 • http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/koszt-upraw-gmo-raport
 • http://www.halat.pl/gmoPAN.html
 • http://www.itif.org/publications/feeding-planet-warming-world
 • http://www.kancelaria.pan.pl/images/stories/pliki/akty_prawne_dokumenty/uchwaly/2012/ U-50-2012.pdf
 • http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en
 • Preston Ch., Peer Reviewed Publications on the Safety of GM Foods; Safety of Genetically Engineered Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects, National Academies Press 2004.
 • Robin M.-M., Świat według Monsanto, Biblioteka Obywatela, Łódź 2009.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003 r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zdolności do identyfikacji i oznakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zdolności do identyfikacji produktów żywnościowych i paszowych wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L Nr 201 z 31.07.2002 r.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L Nr 287 z 05.11.2003 r.)
 • Smith J. M., Nasiona kłamstwa, Wydawnictwo 3.49, Poznań 2008.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. nr 76, poz. 811 z późn. zm.) Wywóz i przywóz organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), materiał szkoleniowy Służby Celnej RP, maszynopis powielony.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_3_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.