Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 4(4) | 131-142

Article title

Reforma polityki i systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The reform of the policy and the system of deposit guarantee in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
System gwarantowania depozytów jest istotnym elementem sieci bezpieczeństwa finansowego, który w Unii Europejskiej przechodzi obecnie istotną reformę w związku z tworzeniem unii bankowej. Z tego względu istotne jest przedstawienie możliwych modeli docelowych, ich adekwatności w odniesieniu do założonych przez reformę celów, a także analiza uwarunkowań, które zadecydowały o wyłonieniu tego modelu, który jest wdrażany. Rozważenia wymaga również projektowana konstrukcja i jej potencjał w zakresie eliminacji dysfunkcji systemu, zarówno tych uwzględnionych przez unijnego prawodawcę, jak i inherentnie wpisanej w istnienie gwarancji depozytów pokusy nadużycia.
EN
A deposit guarantee scheme is a crucial element of the financial safety network, which is currently undergoing a major reform in the European Union due to the process of the creation of the banking union. Therefore, it is important to present a variety of the possible target models, their adequacy in relation to the objectives set in the reform as well as to analyse the conditions which contributed to the choice of the one that is being implemented. What also needs to be addressed is the issue of the proposed model along with its potential to eliminate systemic dysfunctions, involving those addressed by the EU legislator as well as the moral hazard inherently present in the mere concept of a deposit guarantee scheme.

Year

Volume

1

Issue

Pages

131-142

Physical description

Dates

published
2014-12-01

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.