PL EN


2015 | 1(5) | 137-157
Article title

President of the state in the Afghan constitutions

Content
Title variants
PL
Prezydent państwa w afgańskiej konstytucji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W większości państw świata zachodniego funkcjonuje instytucja prezydenta. W zależności od prerogatyw przyznanych mu przez konstytucję, jest on albo reprezentantem swojego państwa, albo też dysponuje realną władzą. Niezależnie od tego, jaką funkcję pełni prezydent, urząd ten jest mocno usadowiony w systemie politycznym, a przepisy konstytucyjne i praktyka polityczna precyzują zakres jego kompetencji i możliwości działania. Poza strefą euroatlantycką także spotykamy się z państwami, w których istnieje urząd prezydenta. Zazwyczaj przy jego kształtowaniu, świadomie lub nie, społeczeństwa Azji, Afryki czy Ameryki Południowej czerpały z euroatlantyckich doświadczeń. Jednak doświadczenia historyczne państw pozaeuropejskich sprawiają, że urząd ten ma tam z reguły znacznie krótszą tradycję, a jego wprowadzenie często było efektem gwałtownych przemian społeczno-politycznych. Tym, co często odróżnia prezydentury państw afrykańskich i azjatyckich od euroatlantyckich jest ich niestabilność - przy sprawowaniu urzędu wiele zależy od osobowości i cech charakteru osoby sprawującej urząd, jak również od tradycji (lub jej braku) silnej władzy centralnej. Posługując się tymi przesłankami można przedstawić tradycje prezydenckie takiego państwa pozaeuropejskiego jak Afganistan. Jest to ciekawy przypadek, gdyż bardzo wyraźnie widać w nim wspomniane uwarunkowania, a sytuacja wewnętrzna państwa jest niestabilna. Dodatkowo, ze względu na plan wycofania sił międzynarodowych z tego kraju do końca 2014 r., prezydent może stać się głównym podmiotem kreującym politykę publiczną, a co za tym idzie, przyszłość Afganistanu.
EN
The institution of the president exists in the majority of the countries of the western world. Depending on the prerogatives granted by the constitution, the president may perform either a representative function or have the real power. No matter what the role of the president is, the position is deeply embedded in the political system, and the constitutional law as well as political practice specify its scope of competencies and capabilities. When we go beyond the Euro-Atlantic area, we can also find the states where an office of president is run. While its formation, Asian, African and South American societies, consciously or not, usually emulated the Euro-Atlantic experiences. In general, historical background of the non-European states, however, makes the history of the presidential office shorter, and the introduction of this position was often a result of violent sociopolitical changes. What often distinguishes the presidencies of the African and Asian countries from the Euro-Atlantic ones is their instability - in running this office a lot depends on the personality traits of the person holding it as well as on the tradition (or lack thereof) of strong central governance. On that premise, the presidency history of a non-European state, i.e. Afghanistan can be presented. This is an interesting case since the above mentioned factors are clearly visible in here, and the state's internal political situation is unstable. In addition, as the international forces are supposed to be withdrawn from the country until the end of 2014, the president may then become the main body formulating public policy and, thus, shaping the future of Afghanistan.
Year
Issue
Pages
137-157
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Adamec L. W., Dictionary of Afghan Wars, Revolution and Insurgencies, Lauham, London 1996.
 • Adamec L. W., Historical Dictionary of Afghanistan, The Scarecrow Press, Inc., Metuchen, London 1991.
 • Afghan Peace Accord or The Islamabad Accord of March 1933, http://www.afghan-politics.org/Reference/Accords/Pakistan/Islamabad accord.htm
 • Alexiev A., Inside the Soviet Army in Afghanistan, RAND Corporation, Santa Monica 1988.
 • Armytage L., Justice in Afghanistan. Rebuilding Judicial Competence after the Generation of War, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg Journal of International Law", vol. 67, 2007.
 • Asian Recorder, September 10-16, 1973, vol. 19, no. 37.
 • Bhasin V. K, Soviet Intervention in Afghanistan: Its Background and Implications, S. Chand, New Delhi 1984.
 • Bożek M., Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Bradsher H. S., Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford University Press, Oxford, New York 1999.
 • Bradsher H. S., Afghanistan and the Soviet Union, Duke University Press, Durham 1985.
 • Canfield R. L., Ethnic, Regional, and Sectarian Alignments in Afghanistan, in: The State, Religion, and Ethnic Politics. Afghanistan, Iran, and Pakistan, eds. A. Banuazizi, M. Weiner, Syracuse University Press, Syracuse 1986.
 • Chan S., Sentinels of Afghan Democracy: The Afghan National Army, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 1 June 2007.
 • Checking Executive Power. Presidential Impeachment in Comparative Perspective, eds. J. C. Baumgartner, Naoko Kada, Praeger Publishers, Westport 2003.
 • Constitution of Afghanistan, 1964, http://www.afghan-web.com/history/const/const1964.html
 • Constitution of Afghanistan, 1976, http://www.afghan-web.com/history/const/const1976.html
 • Constitution of Afghanistan, 1987, http://www.afghan-web.com/history/const/const1987.html
 • Constitution of Afghanistan, 1990, http://www.afghan-web.com/history/const/const1990.html
 • Constitution of Afghanistan, April 9, 1923, http://www.afghan-web.com/history/const/const1923.html
 • Constitution of Afghanistan, Year 1382 (2003), http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
 • Das Gautam, The Afghan National Army in 2014, "Small Wars Journal" 2012, December 4, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-afghan-national-army-in-2014.
 • Day of Afghan Violence, PBS Newshour, September 5, 2002, http://www.pbs.org/newshour/bb/asia-july-dec02-afghan_9-5/
 • Dupree L., Afghanistan, Oxford University Press, Karachi 1997.
 • Dupree L., An Informal Talk with King Mohammad Zahir of Afghanistan, American University Field Staff Report, South Asian Series, 1963, vol. 7, no. 9.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Eksport opium stanowi 10 proc. PKB Afganistanu, money.pl, 6 maja 2013, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/eksport;opium;stanowi;10; proc;pkb;afganistanu,108,0,1300588.html
 • Gall Carlotta, Afghan Leader's Helicopter is Attacked, Aborting a Campaign Rally, "The New York Times", September 17, 2004, http://www.nytimes.com/2004/09/17/international/asia/17karzai.html
 • General Backgrounder, From the Bonn Agreement to the 2005 Wolesi Jirga and Provincial Council Elections, http://www.unama-afg.org/news/_parelection/_factsheets/_english/JEMBS PO BG General BG final 2005-4-1 eng.pdf.
 • Hauner M., The Soviet War in Afghanistan: Patterns of Russian Imperialism, University Press of America, Lanham; Foreign Policy Research Institute, Philadelphia 1991.
 • Ibrahimi S. Y., Afghan Police Part Of The Problem, Institute for War & Peace Reporting, June 6, 2006, http://www.rawa.org/police-3.htm
 • Jagielski M., Prezydent USA jako szef administracji, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Knabe E., Afghan Women: Does Their Role Change?, in: Afghanistan in the 1970 s, eds. L. Dupree, L. Albert, Praeger Publishers, New York, Washington, London 1974.
 • Linan A. S. Perez, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Magnus R., The Constitution of 1964: A Decade of Political Experimentation, in: Afghanistan in the 1970 s, (eds.) Louis Dupree, Linette Albert, Praeger Publishers, New York, Washington, London 1974.
 • Malikyar H., Rubin B. R., Center-Periphery Relations in the Afghan State: Current Practices, Future Prospects, Center on International Cooperation, New York University, December 2002.
 • Malley W., Saikal F. H., Political Order in Post-Communist Afghanistan, International Peace Academy, Occasional Paper Series, Boulder, London 1992.
 • Mehroze Ch. N. , Constitutional Development in Afghanistan, Royal Book Company, Karachi 1998.
 • NATO Sets "Irreversible" But Risky Course to End Afghan War, Reuters, May 21, 2012, http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE84J02C20120521? sp=true
 • North Atlantic Treaty Organization, Afghan National Security Forces (ANSF): Training and Development, May 2012, http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20120516_media_backgrounder_ANSF_en.pdf
 • Peshawar Accord, http://www.afghan-politics.org/Reference/Accords/Pakistan/peshawar accord.htm
 • Planty D. J., Perito R. M., Police Transition in Afghanistan, United States Institute of Peace, Special Report, February 2013, http://www.usip.org/sites/default/files/SR322.pdf
 • Popławska E., Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Poullada L. B., Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919-1929. King Amanullah's Failure to Modernize a Tribal Society, Cornel University Press, London 1973.
 • Prezydent w państwach współczesnych, ed. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Rais R. B., Recovering the Frontier State. War, Ethnicity, and State In Afghanistan, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth 2008.
 • Rashid A., Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia, I. B. Tauris, London, New York 2000.
 • Roy O., Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 • Rubin B. R., The Fragmentation of Afghanistan. State Formation and Collapse in the International System, Yale University Press, New Haven, London 1995.
 • Rubin B. R., The Search for Peace In Afghanistan. From Buffer State to Failed State, Yale University Press, New Haven, London 1995.
 • Sergeev E., Russo-British Relations in Central and East Asia. The Great Game, 1856-1907, Washington, Baltimore 2013.
 • Shankar U., Problems and Prospects of Constitutional Government in Afghanistan, in: Afghanistan. Challenges and Opportunities, vol. 2, ed. K. Wariko, Pentagon Press, New Delhi 2007.
 • Shanker T., Schmitt E., U. S. Plans Vastly Expanded Afghan Security Forces, "The New York Times", March 18, 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/19/us/politics/19military.html
 • Sherman Z. B., Afghanistan's Constitutions: A Comparative Study and Their Implications for Afghan Democratic Development, Naval Postgraduate School, Monterey, California, March 2006, http://www.nps.edu/programs/ccs/Docs/Pubs/Sherman_thesis.pdf
 • Sierakowska-Dyndo J., Afganistan - narodziny republiki, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002.
 • Sirat A. S., The modern Legal System of Afghanistan, "The American Journal of Contemporary Law" 1968, vol. 16, no. 4.
 • Tarnoff C., Afghanistan: U. S. Foreign Assistance, Congressional Research Service, August 19, 2011, http://www.hsdl.org/?view&did=688313
 • Tradition of Jirgha in Afghanistan, "Afghan Information Centre. Monthly Bulletin" 1988, no. 86.
 • United States Government Accountability Office, Briefing of Congressional Committees, Afghanistan's Donor Dependence, September, 2011, GAO-11-948R, http://www.gao.gov/new.items/d11948r.pdf.
 • Walker P. F., Afghanistan: A Short Account of Afghanistan, Its History, and Our Dealings with It, West Corner of St. Paul's Churchyard, London 1881.
 • Wilder A., Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police, Afghanistan Research and Evaluation Unit, July 2007.
 • Witkowski Z., Prezydent republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991.
 • World Bank, Afghanistan: State Building, Sustaining Growth, and Reducing Poverty, Washington 2005.
 • Wójtowicz K., Uprawnienia nadzwyczajne Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.