PL EN


2015 | 2(6) | 57-77
Article title

The concept of the state of law

Authors
Content
Title variants
PL
Pojęcie państwa prawnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Political systems of various states are currently described as the rule of law states, lawabiding states, democratic states ruled by law, lawful states, or law-governed states? Mostly, it is noticed that the states ruled by law are characterized by the fact that the power is exercised by the set of abstract principles which govern the conduct of all people (a general norm) by equal rules, in opposition to the state governed by people (the order of an individual or group of individuals). Such a state acts on the basis of law and within its limits. The above statement corresponds with the apprehension of the law-abiding state. The law observing state is formally characterized by functioning on the basis of, and within the limits of law whereas its substantial dimension means that the law is equal (equal for everyone). This description is not sufficient to characterize the rule of the law state. It is only a fragment of even broader concept of the democratic state ruled by law.
PL
Współcześnie ustroje wielu państw są opisywane jako ustroje państw prawnych, praworządnych czy demokratycznych państw prawnych. Zwykle zauważa się, że cechą państwa prawnego, inaczej niż w wypadku państwa rządzonego przez ludzi (np. rozkaz jednostki), jest to, że władzę sprawuje system abstrakcyjnych reguł, które kierują postępowaniem wszystkich ludzi (generalna norma) na jednakowych zasadach. Takie państwo działa na podstawie i w granicach prawa. Powyższe stwierdzenie odpowiada w zasadzie pojmowaniu państwa praworządnego. Państwo praworządne formalnie cechuje bowiem działanie na podstawie i w granicach prawa, zaś jego wymiar materialny oznacza, że prawo jest jednakowe (równe) dla wszystkich. Opis ten nie wystarczy dla scharakteryzowania państwa prawnego. Jest więc też tylko fragmentem opisu jeszcze szerszej koncepcji, jaką jest demokratyczne państwo prawne.
Year
Issue
Pages
57-77
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Biernat S., Rozdział dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne, [The Distribution of Goods by the State. Social Ramifications and Legal Constructions], Ossolineum, Wrocław 1989.
 • Bosiacki A., Wstęp do Encyklopedii umiejętności politycznych [Preface to the Encyclopedia of political skills] by R. von Mohl, Liber, Warsaw 2003.
 • Ehrlich S., Norma, grupa, organizacja [Norm, group, organization], Warsaw 1998.
 • Frieske K., Sociology of law, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warsaw 2006.
 • Haack S., The Pluralistic Universe of Law: Towards a Neo-Classical Legal Pragmatism, in: Law and Legal cultures in the 21st Century. Diversity and unity, eds. T. Gizbert-Studnicki, J. Stelmach, Wolters Kluwer, Warsaw 2007.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw [Fundaments of the contemporary states], Warsaw 2007.
 • Kość A., Podstawy filozofii prawa [The fundamentals of the philosophy of law], Lublin 2001.
 • Mohl von R., Encyklopedia umiejętności politycznych [Encyclopedia of political skills], Liber, Warsaw 2003.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian [The major problems of contemporary philosophy of law. The law in the stage of transformation], LexisNexis, Warsaw 2005.
 • Oniszczuk J., A Selection of The Polish Constitutional Tribunal's Jurisprudence from 1986-1999, Trybunał Konstytucyjny, Warsaw 1999.
 • Rousseau J. J., Uwagi o rządzie polskim, w: Umowa społeczna [Remarks on Polish government], in: Social contract, Warsaw 1966.
 • Sartori G., Teoria demokracji [Theory of the democracy], Warsaw 1994.
 • Sobczak J., in: Polskie prawo konstytucyjne [Polish Constitutional Law], eds. W. Skrzydło, E. Gdulewicz, M. Grant, G. Koksanowicz, W. Krecisz, R. Mojak, W. Orlowski, S. Patyra, P. Sadowski, J. Sobczak, W. Zakrzewski, Lublin 2005.
 • W. Sokolewicz, Rzeczpospolita Polska - demokratyczne państwo prawne [The Republic of Poland - democratic state ruled by law], PIP 1990, vol. 4.
 • Staniszkis J., Niespełnione marzenie [Unfulfilled dream], "Rzeczpospolita" 2005, February 26-27.
 • Witkowski Z., in: Z. Witkowski, J. Galster, B. Gronowska, A. Bien-Kacala, W. Szyszkowski, Prawo konstytucyjne [Constitutional Law], Toruń 1998.
 • Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa [The rules of formation of law], Warsaw 1989.
 • Viola F., The rule of Law in Legal Pluralism, in: Law and Legal Cultures in the 21st Century, eds. T. Gizbert-Studnicki, J. Stelmach, Warsaw 2007.
 • Zakrzewski W.: Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej [The Subject Matter and Forms of Lawmaking Activity], Warsaw 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.