PL EN


2015 | 3(7) | 33-61
Article title

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The internal security policy of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z podstawowych celów integracji europejskiej w kontekście tworzenia na terytorium Unii Europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Celem polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE jest wspieranie państw członkowskich w zakresie utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. W ostatnich 20 latach w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE odnotowano duże zmiany, zrodziło się wiele inicjatyw, programów politycznych oraz instrumentów prawnych na szczeblu Unii. Celem artykułu jest ukazanie rozwoju polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE, jej najważniejszych założeń i wyzwań na nadchodzące lata.
EN
Ensuring internal security is one of the core objectives of European integration in the context of the establishment of an area of freedom, security and justice of the European Union (E. U.). The aim of the internal security policy of the E. U. is to support Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security. In the last 20 years in the area of internal security of the E. U. many important initiatives, political agendas and legal instruments at the E. U. level have arisen. This article aims to show the development of the internal security policy of the E. U., its most important guidelines and the challenges in the coming years.
Year
Issue
Pages
33-61
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 • Atreaga F., The EU's Internal Security Strategy, "Real Instituto Elcano Analysis - ARI", 2010, No. 74.
 • Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. A. Aleksandrowicz, Difin, Warszawa 2011.
 • Bigo D., Bonelli L., Chi D., Olsson Ch., Mapping the Field of the EU Internal Security Agencies [materiał w posiadaniu Autorki].
 • Bossong R., Rhinard M., The EU Internal Security Strayegy. Toward a More Coherent Approach to EU Security? "Studia Diplomatica" 2013.
 • de Zwaan J., The New Governance of Justice and Home Affairs: Towards further Supranationalism, w: Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, red. S. Wolff, F. Goudappel, J. de Zwaan, TMC Asser Press, 2011.
 • Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizen's Rights and Constitutional Affairs, Developing an EU Internal Security Strategy, fighting terrorism and organised crime. Study, Bruksela 2011 [materiał w posiadaniu Autorki].
 • Grzelak A., Komentarz do art. 67 TfUE, w: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Tom I, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Guild E., Carrera S., Towards an Internal (In) security Strategy for the EU?, "CEPS" January 2011.
 • Horgby A., Rhinard M., The EU's Internal Security Strategy: A Historical Perspective, "Security Journal" 2015, Vol. 28, No. 3.
 • Horgby A., Rhinard M., The EU's Internal Security Strategy: Living in the Shadow of its Part, "UI Occasional Papers" 2013, No. 24.
 • Jagland T., State of democracy, human rihts and rule of law in Europe. A shared responsibility for democratic security in Europe. Report by the Secretary General of the Council of Europe, http://statewatch.org/news/2015/apr/coe-ann-report.pdf, dostęp 1.10.2015.
 • Jones Ch., Full compliance: the EU's new security agenda, May 2015, s. 7-8, http://statewatch. org/analyses/no-268-eu-security-agenda.pdf, dostęp 1.10.2015.
 • Juncker J. C., Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, Strasburg, 15 lipca 2014 r. [materiał w posiadaniu Autorki].
 • Justice and Home Affairs Agencies in the European Union, red. Ch. Kaunert, S. Léonard, J. D. Occhipinti, Routledge 2015.
 • Kaunert Ch., Léonard S., Occhipinti J. D., Agency Governanace in the European Union's Area of Freedom, Security and Justice, "Perspectives on European Politics and Society" 2013, Vol. 14, No. 3.
 • Kawka I., Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, "Studia Politologica" 2012.
 • Longo F., Justice and Home Affairs as a New Dimension of the European Security Concept, "European Foreign Affairs Review" 2013, Vol. 18, No. 1.
 • Marczuk K. P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
 • O'Neill M., Winter A., New Challenges for the EU Internal Security Strategy: An Introduction and Overview, w: New Challenges for the EU Internal Security Strategy, red. M. O'Neill, K. Swinton, A. Winter, Cambridge Schollars Publishing 2013.
 • Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, red. F. Jasiński, K. Smoter, UKIE, Warszawa 2005.
 • Parkin J., EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security, "CEPS Paper" 2012, No. 53.
 • Piris J. C., The Constitution for Europe. A Legal Analysis, Cambridge 2006.
 • Policies within the EU Multi-Level System. Instruments and Strategies of European Governance, red. H. Heinelt, M. Knodt, Nomos 2011.
 • Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere 15-16 października 1999 r. Wnioski Prezydencji, "Monitor Integracji Europejskiej" 2002, nr 53 (część I).
 • Presidency Conclusions, Tampere European Council, 15 and 16 October, "Bulettin EU" 1999, No. 10.
 • Szymańska J., Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013.
 • The EU Internal Security Stategy. Report. 17th Report of Session 2010-12, House of Lords, European Union Committee, "HL Paper" 2001, No. 149.
 • Vogl M., The European Agenda on Security: Protection of what? - A Literature Review, "ZEI Insights" 2015, No. 28.
 • Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2014.
 • Wolff S., The New EU's Internal Security Architecture. Implementation Challenges, w: The EU's Lisbon Treaty. Institutional Choices and Implementation, Ashgate 2012.
 • Wyligała H., Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2014, nr 1 (8).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.