PL EN


2016 | 2(10) | 65-87
Article title

Polityka podatkowa na rozdrożu - wokół podatku bankowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Tax policy at a crossroads - the case for the bank levy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje proces projektowania i wdrażania podatku bankowego wprowadzonego 1 lutego 2016 r., zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego. Przedstawia jego genezę i główne rozwiązania. Wskazuje na ryzyko związane z ich implementacją, w tym na zdolność do egzekucji podatku. Prezentuje także proces kształtowania się koncepcji opodatkowania sektora bankowego w Polsce w ostatnich latach. Porównuje rozwiązania konstrukcyjne podatku zastosowane w poszczególnych państwach. Pozwala to dostrzec różnice i podobieństwa między narodowymi rozwiązaniami, w tym polskimi. Analizuje również skutki, jakie może wywołać wprowadzenie podatku bankowego w Polsce. Stawia tezę, która głosi, że ma on istotne wady konstrukcyjne, mogące sprzyjać unikaniu opodatkowania. Przedstawia alternatywne koncepcje, które pozwoliłyby ominąć tak zwane niezamierzone konsekwencje funkcjonowania wadliwych przepisów. Autor analizuje podatek bankowy również przez pryzmat zjawiska unikania opodatkowania.
EN
The author analyses the design and imposition of the bank levy that came into effect on the 1st of February 2016 both from the economic and legal perspective. The author portrays its origin as well as the main solutions. The risks connected with their implementation involving the capacity to collect the tax are outlined. The author also presents the development of the design of taxation of the banking sector in Poland in the past dozen or more years. The author conducts a comparative analysis of the various tax designs that prove effective in many E. U. Member States. This allows to show the similarities and tell the differences between the various state-specific designs and the ones adopted in Poland. The paper is also concerned with the consequences that the bank levy might bring about in Poland. The author postulates that the analysis of its design flaws makes it possible to evade taxation. The author puts forward alternative concepts, which would make the provisions of the law more precise. The bank levy applicable in Poland has also been subject to an in-depth analysis in the context of tax avoidance.
Year
Issue
Pages
65-87
Physical description
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
  • Banking Union - State of Play of Implementation, Rada Unii Europejskiej, 2016.
  • Chądzyński M., Podatek bankowy. Pierwsze starcie, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 38, 25.02. 2016.
  • Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych (druk sejmowy nr 4250), Warszawa, 6.07.2011.
  • Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1).
  • Opodatkowanie aktywów sektora finansowego, Raport Instytutu Sobieskiego, 2015.
  • Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015.
  • Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, C. H. Beck, Warszawa 2010.
  • Rentowność sektora bankowego w Polsce, Kongres Bankowości Detalicznej, listopad 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.