PL EN


2016 | 3(11) | 79-88
Article title

Polityka publiczna w partnerstwie - nowa irlandzka umowa centralna (lansdowne road agreement)

Content
Title variants
EN
Public policy in partnership - a new irish central agreement (lansdowne road agreement)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po okresie funkcjonowania partnerstwa społecznego w szerokiej tematycznie formule irlandzkie stosunki przemysłowe weszły w nowy etap. Można mówić o ukształtowaniu się nowego podejścia do tworzenia relacji rządu z partnerami społecznymi. Jednym z jego przejawów jest wprowadzenie mechanizmu porozumień tylko w zakresie sektora publicznego. Do takich porozumień zalicza się Umowę stabilizacyjną w sprawie sektora publicznego 2013-2018 - Lansdowne Road (Public Service Stability Agreement 2013-2018 - Lansdowne Road Agreement, LRA). Stąd też głównym celem artykułu jest prezentacja tego porozumienia z uwzględnieniem analizy ważniejszych jego zapisów oraz atmosfery wokół niego panującej. Formułuję hipotezę głoszącą, że irlandzkie centralne umowy uległy znaczącej zmianie. Stawiam dwa pytania badawcze: (1) czy redukcji uległa agenda umów centralnych i jaka jest w związku z tym problematyka dotykana przez LRA?, oraz (2) jakie emocje panują wokół porozumienia Lansdowne Road?
EN
Ireland's industrial relations have come into a new stage of relationship between the government and social partners after a period of effective social partnership functioning. One of the symptoms of this new approach is a mechanism based on the public service agreements. The Public Service Stability Agreement 2013-2018 - Lansdowne Road Agreement (LRA) can be an example of that kind of pacts. The main goal of this paper, therefore, is a presentation of the agreement including an analysis of its significant records and atmosphere around the pact. To achieve the goal the paper is structured as follows: the introduction includes a short description of social pacts as well as new public service agreements. The second part draws our attention to LRA's records. The third section discusses the attitude of different actors of industrial relations to Lansdowne Road Agreement. Finally, the conclusion is a short summary giving answers to the researched questions.
Year
Issue
Pages
79-88
Physical description
Contributors
 • Papal University of John Paul II in Krakow; Cracow University of Economics
References
 • Kichewko K., Dialog społeczny w Irlandii, w: Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy, red. A. Zybała, Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog', Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 • Kichewko K., Komisja Stosunków Pracy jako mechanizm rozwiązywania konfliktów pracowniczych w Irlandii, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2015, nr 1.
 • Public Service Agreement 2010-2014, Prn A10/0896, June 2010.
 • Public Service Stability Agreement 2013-2016. The Haddington Road Agreement, LRC Proposals, May 2013.
 • Public Service Stability Agreement 2013-2018. The Lansdowne Road Agreement, The Labour Relations Commission, 29.05.2015.
 • RTÉ, TUI President Calls for Lansdowne Road Replacement, 30.03.2016, http://www.rte.ie/news/2016/0330/778293 tui-conference-students/, dostęp 12.04.2016.
 • RTÉ, Department Responds to Call for LRA to be Revisited, 5.04.2016, http://www.rte.ie/news/ 2016/0405/779520 mulvey-lansdowne-pay/, dostęp 12.04.2016.
 • Sheehan B., Ireland: New Public Sector Agreement Passed, Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/ireland-new-public-sector-agreement-passed, dostęp 17.05.2016.
 • Sheehan B., Ireland: Public Sector Pay Restoration Talks Look Set to Succeed, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/pl/observatories/eurwork/articles/industrial-relations-law-and-regulation/ireland-public-sector-pay-restoration-talks-look-set-to-succeed, dostęp 17.05.2016.
 • Wall M., Lansdowne Road Pay Pact 'Creaking at the Edges', "The Irish Times", 22.03.2016, http:// www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/lansdowne-road-pay-pact-creaking-at-the-edges-1.2582108, dostęp 12.04.2016.
 • Wall M., Public Service Pay Increase Deal to Be Formally Ratified, "The Irish Times", 16.09.2015, http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/public-service-pay-increase-deal-to-be-formally-ratified-1.2353768, dostęp 12.04.2016.
 • Wall M., Teachers Could Lose € 800 if Unions Fail to Back Pact, "The Irish Times", 17.09.2015, http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/teachers-could-lose-800 if-unions-fail-to-back-pact-1.2354342, dostęp 12.04.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.