PL EN


2016 | 3(11) | 139-158
Article title

Instrumentalna wartość kultury w polityce kulturalnej miast

Content
Title variants
EN
The Instrumental Value of Culture in Cultural Policies of Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki warunkują możliwość instrumentalnego wykorzystania kultury dla rozwoju miast. Autorka opiera się na badaniach empirycznych (przeprowadzonych w 41 miastach), których podstawą jest teoria wartości kultury Johna Holdena. Według założeń teoretycznych ogólna wartość generowana przez podmioty działające w sektorze kultury, istotna z punktu widzenia różnych grup interesariuszy, jest wypadkową trzech następujących komponentów: wartości instytucjonalnej, instrumentalnej oraz integralnej. Badania wskazały, że o możliwości wykorzystania zjawisk kultury w rozwoju miast współdecydują trzy obszary: zasoby materialne i niematerialne, polityka kulturalna i kapitał kreatywny. Największym problemem dla możliwości wykorzystania kultury jest zaś brak dialogu i dążenia do konsensusu w programowanej polityce kulturalnej.
EN
The article aims to answer the question what factors determine the possibility of instrumental use of culture for urban development. The article refers to the empirical research (conducted in 41 cities) which is based on the theory of cultural value by John Holden. According to its theoretical assumptions, the cultural value, generated by entities operating in the cultural sector and defined from the perspective of different stakeholders, is the result of three different values: institutional, instrumental and intrinsic. The research shows that the most important areas affecting the possibility of using culture for urban development are: tangible and intangible resources, cultural policy and creative capital. The most worrying problem for the possible use of culture lies in the lack of dialogue and consensus in cultural policy. Keywords: instrumental value of culture, cultural policy, theory of cultural value, development of cities, public management.
Year
Issue
Pages
139-158
Physical description
Contributors
 • University of Economics in Wroclaw
References
 • Belfiore E., The Unacknowledged Legacy, "International Journal of Cultural Policy", 2006, Vol. 12, No. 2.
 • Chrostowski A., Szczepankowski P., Planowanie, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dąb-Kalinowska B., Mecenat czy sterowanie sztuką, w: Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca, PWN Warszawa 1984.
 • Dmitruk K. M., Wokół teorii i historii mecenatu, w: Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Gray C., Managing Cultural Policy: Pitfalls and Prospects, "Public Administration", 2009, Vol. 87, No. 3, Blackwell Publishing Ltd., 2009.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Holden J., Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why Culture Needs a Democratic Mandate, Demos, London 2006.
 • Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H., Dzieje kultury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013.
 • McGuigan J., Culture and the Public Sphere, Routledge, London 1996.
 • Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa 2005.
 • Świętochowska A., Mider D., Poprawski M., Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o teorię wartości kultury Johna Holdena. Raport podsumowujący, Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, Białystok 2013.
 • Throsby D., Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us?, "Journal of Cultural Economics", 2003, No. 27, Kluwer Academic Publishers.
 • Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Throsby D., The Value of Cultural Heritage: What Can Economics Tell Us?, w: Capturing the Public Value of Heritage, red. K. Clark, The Proceedings of the London Conference, English Heritage.
 • Zacher L., Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie - pytania i wątpliwości w: Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie, red. L. Zacher, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Zybała A., Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.