PL EN


2016 | 4(12) | 77-100
Article title

The 2014 European parliamentary election in Poland: the evaluation of the challenges to the European Union

Content
Title variants
PL
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. W Polsce: ocena wyzwań dla Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper addresses the issue of the election to the European Parliament in Poland. The authors discuss the electoral regulations and the institutional background to the election. They put the 2014 election against the historic background of the 2004 and 2009 elections to the European Parliament. The authors emphasise that the most important challenge in terms of the elections is the low turnout. The major reasons for the state of affairs are the low quality of the knowledge of the European institutions and the social discontent of the Polish citizens with the economic and political situation both in Europe and Poland.
PL
Artykuł porusza kwestię wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Autorzy omawiają przepisy wyborcze i kontekst instytucjonalny do wyborów. Wybrali oni wybory w 2014 r. Na tle historycznych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku. Autorzy podkreślają, że najważniejszym wyzwaniem związanym z wyborami jest niska frekwencja. Głównymi przyczynami stanu rzeczy jest niska jakość wiedzy o instytucjach europejskich oraz niezadowolenie społeczne obywateli Polski z sytuacji ekonomicznej i politycznej zarówno w Europie, jak i w Polsce.
Year
Issue
Pages
77-100
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • CBOS [2009], Wybory do europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków, Komunikat z badań BS/110/2009, CBOS, Warsaw.
 • Cybulska A. [2004], Głosujący i niegłosujący o swoich decyzjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego - analiza powyborcza, CBOS, Warsaw.
 • Czaplicki M. [2004], Pierwsze wybory europejskie w Polsce, "Analizy i Opinie", no. 25, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw.
 • Doliwa-Klepacka A., Doliwa-Klepacki Z. M. [2009], Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Temida 2, Bialystok.
 • Domagała M. [2010], Zarys organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, in: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009, R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Remar, Katowice.
 • Dudkiewicz M., Fuksiewicz A., Kucharczyk J., Łada A. [2013], Parlament Europejski Społeczne zaufanie i (nie) wiedza, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw.
 • EP [2011], April 28, 2011, Report on a Proposal for a Modification of the Act Concerning the Election of the Members of the European Parliament by Direct Universal Suffrage of 20 September 1976, (2009/2134 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0176&language=EN (25.01.2015).
 • EP [2014a], Elections 2014: Turnout, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html (16.01.2015).
 • EP [2014b], Results of the 2014 European Elections, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/election-results-2014.html (19.01.2015).
 • EURATOM [1957], The Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, April 17, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957A/TXT&from=PL (24.01.2015).
 • EURATOM [2002], Council Decision of 25 June 2002 and 23 September 2002 Amending the Act Concerning the Election of the Representatives of the European Parliament by Direct Universal Suffrage, Annexed to Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom (2002/772/WE, Euratom) [1976], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002D0772 (25.01.2015).
 • Glajcar R. [2010], System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce, in: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009, R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Remar, Katowice.
 • Herbut R. [2006], Wspólnota Europejska, in: A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warsaw.
 • Jacobs F., Corbett R., Shackleton M. [1992], The European Parliament, Longman, Harlow.
 • JLRP [2003], The Announcement by the State Electoral Commission, July 21, 2003, O skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, "Journal of Laws of the Republic of Poland", no. 132, item 1222 and 1223.
 • JLRP [2004], Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (the European Parliamentary Election Regulation), "Journal of Laws of the Republic of Poland", no. 25.
 • JLRP [2011], Kodeks wyborczy (the Electoral Code), "Journal of Laws of the Republic of Poland", no. 21.
 • Kandydaci SLD do Parlamentu Europejskiego (SLD Candidates to the European Parliament) [n.d.], http://www.sld.org.pl/strony/212-kandydaci_sld_do_pe.html (19.01.2015).
 • Łada A., Fałkowska-Warska M. [2012], Europoseł w sieci, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw.
 • NP [2014], Program wyborczy Nowej Prawicy (the New Right Electoral Programme), http://www.nowaprawicajkm.pl/info/program-wyborczy/program-wyborczy-do-pe-2014/item/programwyborczy-do-pe-2014 (19.01.2015).
 • OBOP [2003], Polacy o członkostwie w Unii Europejskiej przed referendum, TNS OBOP, Warsaw, http://tnsglobal.pl/archiv_files/056-03.pdf (27.01.2015).
 • SEC [2004], The Announcement by the State Electoral Commission, June 13, http://www.pe2004.pkw.gov.pl/ (28.01.2015).
 • SEC [2009], The Announcement by the State Electoral Commission, June 8, http://pe2009.pkw.gov.pl/ALL/pliki/DOKUMENTY/komunikaty/obwieszczenie.pdf (30.01.2015).
 • SEC [2014], The Announcement by the State Electoral Commission, May 26, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000692 (30.01.2015).
 • The Act Concerning the Election of the Representatives of the Assembly by Direct Universal Suffrage [1976], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41976D0787 (25.01.2015).
 • The Treaty Establishing the European Coal and Steel Community [1951], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11951K/TXT (24.01.2015).
 • The Treaty Establishing the European Economic Community [1957], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT (24.01.2015).
 • Wojtasik W. [2010], Partie polityczne i system partyjny RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., in: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009, R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Remar, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.