Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 4(12) | 135-151

Article title

The Colour Revolutions in the Post-Soviet Space: Illusion and Reality of the Post-Soviet Civil Disobedience

Content

Title variants

PL
Rewolucje kolorowe w przestrzeni post-sowieckiej: iluzja i rzeczywistość post-sowieckiego obywatelskiego nieposłuszeństwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The political events that took place at the end of 2003 in Georgia, in 2004 in Ukraine and in 2005 in Kyrgyzstan are popularly called the Rose, Orange and Tulip Revolution or collectively: the Colour Revolutions in the post-Soviet space. At first glance the term "revolution" may seem appropriate. The Colour Revolutions have resulted in the regime change in all the three states. However, from a decade-long perspective one may notice that the revolutionary changes in the political systems of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan did not actually take place. The post-revolutionary reality: the Russian-Georgian war and criminal charges against the revolutionary Georgian President Micheil Saakashvili, the infamous ending to the political career of the revolutionary leader Victor Yushchenko just four year after the Orange Revolution and the spectacular collapse of the Victor Yanukovych regime, which led to a hybrid warfare with Russia, or Kyrgyzstan's permanent political instability following the revolutionary events of 2005 require yet another insight into what has happened in Tbilisi, Kiev, and Bishkek. Without an in-depth analysis of the events, it is impossible to understand the fundamental social and political dynamics of the ongoing and future changes in Eastern Europe, the Caucasus or Central Asia. The re-evaluation of the Colour Revolutions is not only of historical importance, though. It is also a universal lesson concerning the most important challenge that all the democratic social movements active in the authoritarian or post-authoritarian states have to face: how to manage large-scale civil disobedience protests of a disappointed society while the ruling governments do not follow democratic rules and the international community does not fully comprehend the significance of the ongoing changes.
PL
Wydarzenia polityczne, które miały miejsce pod koniec 2003 roku w Gruzji, na Ukrainie w 2004 roku i w 2005 roku w Kirgistanie są popularnie zwany Rose, Orange i Tulip Revolution lub zbiorowo: kolor rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Na pierwszy rzut oka określenie "rewolucja" może wydawać się odpowiednie. Rewolucje kolorystyczne spowodowały zmianę reżimu we wszystkich trzech stanach. Jednak z perspektywy dziesięcioletniej można zauważyć, że rewolucyjne zmiany w systemach politycznych Gruzji, Ukrainy i Kirgistanu w rzeczywistości nie miały miejsca. Post-rewolucyjny rzeczywistość: wojna rosyjsko-gruzińska i oskarżenia przeciwko rewolucyjnym prezydentem Gruzji Micheilem Saakaszwilim, niesławny zakończenie kariery politycznej rewolucyjnego lider Wiktor Juszczenko tylko czterech lat po pomarańczowej rewolucji i spektakularnego upadku Wiktora Janukowycza reżim, który doprowadził do hybrydycznej wojny z Rosją, lub ciągła niestabilność Kirgistanu po wydarzeniach rewolucyjnych z 2005 r. wymagają jeszcze innego wglądu w to, co wydarzyło się w Tbilisi, Kijowie i Biszkeku. Bez dogłębnej analizy wydarzeń niemożliwe jest zrozumienie podstawowej społecznej i politycznej dynamiki obecnych i przyszłych zmian w Europie Wschodniej, na Kaukazie lub w Azji Środkowej. Ponowna ocena Color Revolutions ma jednak nie tylko historyczne znaczenie. Jest to także uniwersalna lekcja dotycząca najważniejszym wyzwaniem, że wszystkie demokratyczne ruchy społeczne działające w autorytarnych lub post-autorytarnych członkowskie muszą stawić czoła: jak zarządzać dużą skalę protesty obywatelskie nieposłuszeństwo o zawiedzionego społeczeństwa, podczas gdy rządy rządzące nie przestrzegają zasady demokratyczne i społeczność międzynarodowa nie rozumieją w pełni znaczenia zachodzących zmian.

Year

Volume

3

Issue

Pages

135-151

Physical description

Dates

published
2016-10-24

Contributors

 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Ash T.G. [2009], Velvet Revolution: The Prospects, “New York Review of Books”, December 3,
 • http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/dec/03/velvet-revolution-the-prospects (30.01.2015).
 • Avioutskii V. [2006], Les Révolutions de velours, Armand Colin, Paris.
 • Bodio T. [2010], Z problematyki badawczej nad teorią i metodologią transformacji, elit politycznych i ich liderów w WNP, in: Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP, vol. 1, T. Bodio (ed.), Aspra-JR, Warsaw.
 • Bodio T. [2012], Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce, in: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (eds.), Aspra-JR, Warsaw.
 • Bunce V., McFaul M.A., Stoner-Weiss K. [2009], The Changing Character of the Global Struggle for Democracy, in: Democracy and Authoritarianism in the Post-Communist World, V. Bunce, M.A. McFaul, K. Stoner-Weiss (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Carothers T. [2002], The End of the Transition Paradigm, “Journal of Democracy”, no. 13.
 • Carothers T. [2006], The Backlash Against Democracy Promotion, “Foreign Affairs”, no. 2.
 • Eberhardt A. [2009], Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia „pomarańczowej” Ukrainy, OSW, Warsaw.
 • Grochmalski P. [2006], Kazachstan. Studium politologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun.
 • Kara-Murza S. [2012], Narodnoe hozyaystvo SSSR, Algoritm, Moscow.
 • Kozłowski K. [2009], Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Elipsa, Warsaw.
 • Kozłowski K. [2011], Iluzje rewolucji. Rewolucja Róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Kozłowski K. [2012], Kolory Rewolucji, Poltekst, Warsaw.
 • McFaul M. [2004–2005], Democracy Promotion as a World Value, “The Washington Quarterly”, vol. 28, no. 1 (Winter).
 • NED [2006], The Backlash against Democratic Assistance, National Endowment for Democracy, June 8, http://www.ned.org/docs/backlash06.pdf (30.01.2015).
 • Nodia G. [2004], The Parliamentary and presidential elections in Georgia 2003–2004, in: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Election Assessment in the South Caucasus 2003–2004, http://www.idea.int/publications/ea_caucasus/upload/BookEng.pdf (30.01.2015).
 • Pakulski J. [1991], Rewolucje wschodnioeuropejskie, “Kultura i Społeczeństwo”, no. 3.
 • Shevcov J. [2005], Boltijsko-Kaspijskij Majdan, “Severnyj Kovkaz”, no. 30.
 • Staniszkis J. [2005], Postkomunizm. Próba opisu, Słowo/Obraz Terytoria, Gdansk.
 • Stępniewski T. (ed.) [2012], The New Great Game in Central Asia, Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, Lublin.
 • The Economist [2010], The Tasks Undone. Putinisation in Eastern Europe, “The Economist”, December 16.
 • Trzaskowski P. [2009], Gruzińska “rewolucja róż”: Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warsaw.
 • Welt C. [2009], Georgia’s Rose Revolution: From Regime Weakness to Regime Collapse, in: Democracy and Authoritarianism in the Post-Communist World, V. Bunce, M.A. McFaul, K. Stoner-Weiss (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • WMD [2012], Defending Civil Society, World Movement for Democracy, http://www.wmd.org/documents/Defending%20Civil%20Society%20-%20English.pdf (30.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_4_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.