PL EN


2017 | 1(13) | 9-24
Article title

Strefa publiczna w ujęciu antropologii politycznej Helmuta Plessnera

Content
Title variants
EN
Public sphere within the framework of Helmut Plessner's political anthropology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została zaprezentowana i poddana analizie koncepcja sfery publicznej, którą przedstawia H. Plessner w swoich pismach, szczególnie powstałych w latach 20. XX w. Do nich należy główne jego dzieło napisane w 1923 r. Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego. Wspólnota i społeczeństwo to wedle autora dwie formy organizacji życia zbiorowego. Ukazanie ich istotnych elementów różnicujących stworzyło, wedle Plessnera, potrzebę refleksji z zakresu filozofii człowieka, którą przedstawił w napisanej w 1961 r. pracy Pytanie o conditio humana. Powstała w ten sposób spójna koncepcja antropologii politycznej. W jej polu Plessner podjął się zadania refleksji nad sferą publiczną. Wkraczamy w nią w momencie pełnienia funkcji zawodowej w społeczeństwie. Wedle Plessnera należy ocalić neutralność zachowań w sferze publicznej w obliczu zapędów do jej kolonizacji ze strony wspólnoty związku czy sprawy. Znaczenie koncepcji sfery publicznej przedstawione przez Plessnera, poprzez zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z aspiracjami wspólnot, sięga daleko poza próbę zrozumienia w kategoriach naukowych wydarzeń politycznych w Niemczech w latach 20. XX w. Dzisiaj analiza Plessnera nabiera aktualności.
EN
The author of the article presents and analyzes the concept of the public sphere which was created by Plessner in the twenties of the twentieth century. It includes the main work of Plessner written in 1923, The Limits of Community: A Critique of Social Radicalism. This book presents two forms of public life organisation: community and society. Plessner shows the important differences in the understanding of the role of the individual in these two forms of human collectivity organisation. Plessner creates its own versions of anthropology for understanding the possibility of different treatment of individuals in the community and in society. He presented this concept in the paper entitled Conditio humana in 1961 which represents one of the main works of political anthropology in the twentieth century. His research effort focuses on the presentation of the role of the public sphere in the social life. Its important characteristic is neutral behavior of people performing the roles in social life. According to Plessner, there are two types of community: a blood-based type and an ideal-based type both of which aspire to control the public sphere. The meaning of Plessner's concept is very broad; both for explaining the totalitarianism creation in Germany as well as for discovering a deeper sense of political changes in the modern world.
Year
Issue
Pages
9-24
Physical description
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
  • Gadowska K., Winczorek J., Sfera publiczna - funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, "Studia Socjologiczne" 2013, nr 1 (208).
  • Heidegger M., Bycie i czas, PWN, Warszawa 1994.
  • Jabłońska E., Polityka publiczna we współczesnym państwie. Sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, "Studia i Prace KES" 2015, nr 1 (21).
  • Osiński J., Sfera publiczna i sfera prywatna - w poszukiwaniu modus vivendi, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
  • Plessner H., Granice wspólnot. Krytyka radykalizmu społecznego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
  • Plessner H., Pytanie o conditio humana, tłum. Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1988.
  • Plessner H., Soziale Rolle und menschliche Natur, w: Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985.
  • Schopenhauer A., Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, w: Sämtliche Werke, t. 5, Cotta, Stuttgart 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.