PL EN


2017 | 1(13) | 45-64
Article title

O niektórych problemach gospodarki niskoemisyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Several problems of low- emission economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie wyjaśnia istotę trwałości klimatycznej i równoległego rozumienia kategorii rozwoju zrównoważonego jako koncepcji totalnej dekarbonizacji gospodarki. Promocja rozwoju zrównoważonego opartego na trwałości klimatycznej, ujmowanego w Strategii Europa 2020 i w pakiecie 2.0 obejmującym perspektywę 2030 r., stanowi wielkie wyzwanie dla Polski zarówno ze względu na wyjściową strukturę bilansu energetycznego i charakterystykę systemów energetycznych, jak i na wysokie koszty dla gospodarki oraz społeczeństwa. Na tym tle zostały pokazane rozwiązania, głównie o charakterze technicznym, sprzyjające wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej. Poza OZE, poprawą efektywności energetycznej i substytucją węgla z gazem oraz gospodarką skojarzoną nie ma wielu wydajnych rozwiązań technicznych, które z jednej strony "ratują" klimat i wiodą do gospodarki niskoemisyjnej, z drugiej zaś zapewniają minimalne perspektywy dla węgla. W szczególności możliwości redukcji CO2 w procesach spalania węgla są niewielkie, natomiast umiarkowane szanse można wiązać z procesami jego konwersji.
EN
First of all, the paper explains the meaning of climate sustainability and the parallel understanding of the category of sustainable development in the EU as a concept of total decarbonization of the economy. Secondly, it shows a great impact of Europe 2020 strategy and the latest package 2.0 for the period to 2030 on the Polish industry and society, due to the specific structure of energy balance and high costs of climate change mitigation. Thirdly, the paper shows the possibilities of the technological change in the energy sector in a broad sense that led to the low-emission economy and at the same 46 Piotr Jeżowski Studia z Polityki Publicznej time which are feasible and economically acceptable. Apart from renewables, energy efficiency, coal substitution to gas and cogeneration, a few efficient technologies exist which are a climate 'rescue' being consistent with the low-emission economy as well as securing minimum prospects for coal. Although the possibilities of CO2 reductions in the process of coal combustion are especially limited, moderate chances can be seen in the conversion process of coal to gaseous and solid forms.
Year
Issue
Pages
45-64
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • A Policy Framework for Climate and Energy in the Period from 2020 to 2030, European Commission, Brussels, 22.1.2014, COM (2014) 15 final.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. - wybrane tabele z danymi z lat 2000-2014, GUS 2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/9/1/budzety_gospodarstw_domowych_2014_-_tablice_przegladowe_2000-2014.xlsx.
 • Ciepiela D., Zgazowanie węgla w dużej skali w Polsce jest realne, www.wnp.pl.
 • European Council (23 and 24 October 2014) - Conclusions, European Council, Brussels, 24 October 2014, EUCO 169/14.
 • Hałgas J., O procesie zgazowania węgla słów kilka..., "Wiadomości Naftowe i Gazownicze", 2016, nr 7-9.
 • Limit emisji CO2 z pakietu zimowego, nie do zaakceptowania, http://www.cire.pl/item,140237,1,0,0,0,0,0,naimski-limit-emisji-co2-z-pakietu-zimowego-nie-do-zaakceptowania.html
 • Mocek P., Stańczyk K., Analiza techniczno-ekonomiczna pilotowej elektrociepłowni zasilanej gazem PZW i węglem, "Energetyka" 2016, nr 4.
 • Posiedzenie Rady Europejskiej (19 i 20 marca 2015 r.) - Konkluzje EUCO 11/15, 2015 Rada Europejska, Bruksela, 20.03. 2015.
 • Projekt konkluzji Rady w sprawie wdrażania unii energetycznej: wzmocnienie pozycji konsumentów i przyciąganie inwestycji w sektorze energii 9073/15, 2015 Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 1.06. 2015.
 • Rakowski J., Bocian P., Celińska A., Zastosowanie pętli chemicznych w energetyce, "Energetyka", 2016, nr 4.
 • Stępniak Aleksandra, Ciepło-zimno, czyli o ubóstwie energetycznym (19783), http://chronmyklimat.pl/projekty/klimapolka/aktualnosci/cieplo-zimno-czyli-o-ubostwie-energetycznym, Klima Polka, 28-09-2016.
 • Unia Energetyczna posłuży do promocji polityki klimatycznej, "Biznes Alert", 15.05.2015.
 • Wieczerzak-Krusińska A., Elektrociepłownie. Państwowe firmy energetyczne walczą o schedę po EDF, http://www.rp.pl/Energianews/309279870-Elektrocieplownie-Panstwowe-firmy--energetyczne-walcza-o-schede-po-EDF.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.