PL EN


2017 | 1(13) | 147-172
Article title

Amerykański system penitencjarny a poziom inkarceracji weteranów wojennych

Authors
Content
Title variants
EN
American prison system and incarceration rate war veterans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Stanach Zjednoczonych osadzonych w zakładach karnych jest około 2,2 mln osób. Utrwalił się pogląd, że jest to wynik zbyt surowego systemu wymierzania kar związany z wprowadzeniem polityki bezwzględnej nietolerancji dla narkotyków. Wyroki odsiadują nie tylko członkowie gangów czy handlarze narkotyków, inkarceracja dotyczy również weteranów wojennych. W 2012 r. z powyższej liczby osadzonych penalizacja dotknęła 181,5 tys. byłych mundurowych, zwłaszcza uczestników ostatnich wojen. To głównie weterani pozbawieni stałego zatrudnienia, dachu nad głową lub uzależnieni, zmagający się z problemami natury psychologicznej. Zjawisko jest o tyle niepokojące, że weterani jako grupa uprzywilejowana pod względem socjalnym, osłony medycznej czy edukacji posiadają wszelkie możliwości i narzędzia do tego, aby nie wchodzić w konflikt z prawem. Weterani jako byli żołnierze, zdyscyplinowani i doskonale znający przepisy karne, szkoleni z zasad etyki i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, z praktycznego punktu widzenia nie powinni łamać zasad dyktowanych przez wymiar sprawiedliwości. Wizerunek byłego funkcjonariusza publicznego, pełniącego służbę na rzecz własnego kraju, kłóci się zupełnie ze statystykami penitencjarnymi. Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że służba wojskowa, zwłaszcza w rejonie konfliktu może się stać obosiecznym mieczem, a weterani stanowić mogą zagrożenie dla społeczeństwa.
EN
There are about 2.2 million prisoners in the USA. It is generally viewed that this number is a result of a too severe penal system connected with the introduction of the absolute intolerance for drug crimes policy. But not only gang members and drug dealers are doing time in prison, this system also applies to war veterans. In 2012, there were 181,500 veterans behind bars, especially participants of the recent wars. Most of them face problems with addiction or struggle with permanent unemployment, homelessness or psychological disorders. This phenomenon is alarming because veterans as a privileged group have a social, medical, education cover and all capabilities not to break the law. Veterans as former soldiers, disciplined and well familiar with criminal law, who received ethics and international humanitarian law training courses, from practical point of view should not break the rules stated by the legal system. The image of former veterans who served their country, totally disagree with penitentiary statistics. Recent years have shown that military service, especially in the area of conflict, may become a double-edged sword, and in fact veterans may pose a threat to society.
Year
Issue
Pages
147-172
Physical description
Contributors
 • School of Economics in Warsaw, Department of Political Studies
References
 • Bałandynowicz A., Probacja: resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Boyle A. M., VA Programs Seek to Keep Troubled Veterans Out of Jail, http://www.usmedicine.com/agencies/department-of-veterans-affairs/va-programs-seek-to-keep-troubled-veteransout-of-jail/
 • Breitwieser A., Schanzenbach D. W., Nantz G., Bauer L., Mumford M., Nunn R., Twelve facts about incarceration and prisoner reentry, The Hamilton Project, October 2016, https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/10/thp_20161020_twelve_facts_incarceration_prisoner_reentry.pdf
 • Bronson J., Carson A., Noonan M. E., Berzofsky M., Veterans in Prison and Jail, 2011-12, Bureau of Justice Statistics, U. S. Department of Justice, December 2015, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vpj1112.pdf
 • Brown W. B., From War Zones to Jail: Veteran Reintegration Problems, "Justice Policy Journal" 2011, Vol. 8, No. 1.
 • Bush S. S., Psychological Assessment of Veterans, Oxford University Press, New York 2014.
 • Byrnes J., Clinton: "I Signed a Bill that Made the Problem Worse, and I Want to Admit it", http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/248160-clinton-i-signed-a-bill-thatmade-the-problem-worse-and-i-want
 • Dieter R. C., Battle Scars: Military Veterans and the Death Penalty, Death Penalty Information Center Report, 2015, http://deathpenaltyinfo.org/files/pdf/BattleScars.pdf
 • Gorman S., Webb Says U. S. Has 5 Percent of World's Population, 25 Percent of its "Known" Prisoners, http://www.politifact.com/virginia/statements/2014/dec/15/jim-webb/webbsays-us-has-5-percent-worlds-population-25-pe/
 • Haefner J. W. (Lt.Col.), Moral Waivers in Army Recruiting: It Is About Family, Strategy Research Project, United States Army War College, 2013.
 • Holyfield L., Veterans' Journeys Home: Life After Afghanistan and Iraq, Paradigm Publishers, New York 2011.
 • Kelly D. C., Howe-Barksdale S., Gitelson D., Treating Young Veterans: Promoting Resilience Through Practice and Advocacy, Springer Publishing Company, New York 2011.
 • Kennard M., Irregular Army: How the U. S. Military Recruited Neo-Nazis, Gang Members, and Criminals to Fight the War on Terror, New York 2012.
 • Kozłowski S. G., Ameryka wspołczesna. Pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Lublin 2008.
 • London J., Why Are We Killing Veterans? The Repugnance and Incongruity of The U. S. Government Executing Psychologically Wounded Veterans, "University of St. Thomas Law Journal" 2014, Vol. 11, No. 2.
 • Marlowe D. B., Hardin C. D., Fox C. L., Painting the Current Picture. A National Report on Drug Courts and Other Problem-Solving Courts in the United States, National Drug Court Institute, June 2016, http://www.nadcp.org/sites/default/files/2014/Painting the Current Picture 2016.pdf
 • Mathiesen T., Prison on Trial, Waterside Press, United Kingdom, 2006.
 • McElreath D. H., Keena L., Etter G., Stuart E., Introduction to Corrections, CRC Press, New York 2012.
 • Mumola Ch. J., Veterans in Prison or Jail, Bureau of Justice Statistics, U. S. Department of Justice, 2000, January 2000, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vpj.pdf
 • Noonan M. E., Mumola Ch. J., Veterans in State and Federal Prison, 2004, Bureau of Justice Statistics, U. S. Department of Justice, May 2007, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vsfp04.pdf
 • Riopka M., Red, White and Gangs: The Problem of Street Gangs in the Military, http://whnt.com/2014/06/17/red-white-and-gangs-the-problem-of-street-gangs-in-the-military/
 • Robson S., FBI says U. S. Criminal Gangs are Using Military to Spread their Reach, http://www.stripes.com/news/fbi-says-u-s-criminal-gangs-are-using-military-to-spread-theirreach-1.57718
 • Schor E., US Army Increases Use of Moral Waivers to Meet Demand for Troops, https://www.theguardian.com/world/2008/apr/21/usa1
 • Smith C. F., Gangs in the Military: Forces Conspire to Make Gangs a Worldwide Threat, https://www.academia.edu/483649/Gangs_in_the_Military_Forces_conspire_to_make_gangs_a_worldwide_threat
 • Smith D. L., Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przyczyny wojen, Warszawa 2011.
 • Stock S., Wagner L., Paredes D., Escamilla F., Carroll J., Veterans Behind Bars, http://www.nbcbayarea.com/investigations/Veterans-Behind-Bars-166063656.html
 • Strong S. M., Rantala R. R., Kyckelhahn T., Census of Problem-Solving Courts, 2012, U. S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, October 2016, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpsc12.pdf
 • Veterans Benefits Administration, Incarcerated Veterans, http://www.benefits.va.gov/persona/veteran-incarcerated.asp
 • Wolfe M., From PTSD to Prison: Why Veterans Become Criminals, http://www.thedailybeast.com/articles/2013/07/28/from-ptsd-to-prison-why-veterans-become-criminals.html
 • Zottarelli M., New Data Shows Fewer Veterans Behind Bars, https://www.swords-to-plowshares.org/2016/01/11/new-data-shows-fewer-veterans-behind-bars.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.