PL EN


2017 | 2 (14) | 9-34
Article title

Między starym i nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznej

Content
Title variants
Between the old and the new. Methods of modernizing the public space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie kilku ważniejszych wzorów modernizacji, jakiej podlegała przestrzeń miejska w Warszawie po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów traktowania w III Rzeczypospolitej obiektów typowych dla późnego modernizmu, zwanego też socmodernizmem. Rozważania nawiązują do wyodrębnianych na gruncie instytucjonalizmu historycznego czterech typów zmiany społecznej: przetrwanie i powrót, reprodukcja przez adaptację, stopniowa transformacja, rozpad i zastąpienie. Autor ze swojej strony wyróżnia cztery generalne i siedem bardziej szczegółowych opcji modernizacyjnych oraz pokazuje ich różne urbanistyczno-architektoniczne ilustracje, obecne w warszawskiej przestrzeni publicznej.
EN
Głównym celem artykułu jest przedstawienie kilku ważniejszych wzorów modernizacji, jakiej podlegała przestrzeń miejska w Warszawie po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów traktowania w III Rzeczypospolitej obiektów typowych dla późnego modernizmu, zwanego też socmodernizmem. Rozważania nawiązują do wyodrębnianych na gruncie instytucjonalizmu historycznego czterech typów zmiany społecznej: przetrwanie i powrót, reprodukcja przez adaptację, stopniowa transformacja, rozpad i zastąpienie. Autor ze swojej strony wyróżnia cztery generalne i siedem bardziej szczegółowych opcji modernizacyjnych oraz pokazuje ich różne urbanistyczno-architektoniczne ilustracje, obecne w warszawskiej przestrzeni publicznej.
Year
Issue
Pages
9-34
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Anioł W., Kształtowanie przestrzeni miejskiej jak mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy, "Studia z Polityki Publicznej" 2016, nr 2.
 • Anioł W., Pułapka ekonomizmu. U źródeł dominacji neoliberalnej narracji modernizacyjnej w Polsce, "Przegląd Socjologiczny" 2015, t. LXIV, nr 2.
 • Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013.
 • Anioł W., Wokół urynkowienia usług społecznych, "Polityka Społeczna" 2016, nr 1.
 • AR/PS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, red. G. Piątek, Warszawa 2012.
 • Brzostek B., Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970, Warszawa 2007.
 • Emilia. Meble, muzeum, modernizm, Warszawa 2016.
 • Le Corbusier, Urbanistyka, Warszawa 2015.
 • Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012.
 • Miłobędzki A., Architektura ziem polskich - rozdział europejskiego dziedzictwa, Kraków 1994.
 • Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2017.
 • Springer F., Księga zachwytów, Warszawa 2016.
 • Springer F., Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Kraków 2016.
 • Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL, Kraków 2012.
 • Streeck W., Thelen K., Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies, w: Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, red. W. Streeck, K. Thelen, Oxford-New York 2005.
 • Wantuch-Matla D., Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Łódź 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.