PL EN


2017 | 2 (14) | 81-101
Article title

The activity and functioning of enterprises with foreign capital in Poland

Content
Title variants
PL
Działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the issue of companies with foreign capital operating in Poland. For this purpose, it outlines the location of companies with foreign capital throughout the country and the directions of foreign capital origin as well as its dis tribution, export, import and investments of companies operating with it. It puts forward the attractiveness of conducting business in Poland, as compared to the other countries, and ass esses the activity of companies with foreign capital.
PL
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania w Pol sce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. W tym celu przedstawiono miejsce prze dsiębiorstw z kapitałem zagranicz - nym w Polsce, kierunki pochodzenia kapitału zagranicznego oraz jego rozmieszczenie, eksport, import i inwestycje przedsiębiorstw z kapi tałem zagranicznym. Zaprezentowano atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce na tle innych krajów oraz dokonano oceny działalności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
Year
Issue
Pages
81-101
Physical description
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of History and Social Sciences
References
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski, ed. M. Tarnowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 • Doing Business in 2008.
 • Doing Business in 2016.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
 • Dryszel A., Jak wyprowadza się zyski z Polski, "Tygodnik Przegląd" 2002, 20 May, access: http://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-wyprowadza-sie-zyski-polski/
 • Durka B., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce, ed. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000.
 • Dziemianowicz W., Pracownicy o korzyściach ze współpracy z inwestorem zagranicznym, in: Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, ed. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 • Gorynia M., Bartosik-Pugrat M., Jankowska B., Owczarzak R., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych - instrumenty polityki gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2005, No. 4.
 • Gromada A., Janyst T., Golik K., Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, NBP, Warszawa 2015.
 • Hryniewicka M., Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje otoczenia biznesu, in: Nowe wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych, eds. J. Węcławski, J. Fila, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Interview with R. Bugaj, access: http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/prof-bugaj-klopotliwy-kapital zagraniczny,8922379767.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.