PL EN


2017 | 3 (15) | 11-23
Article title

Aktualność koncepcji współporządków Wilhelma Röpkego dla teorii polityki publicznej

Content
Title variants
EN
Topical value of Wilhelm Röpke's Three Orders for Creation of Public Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę ukazania, na ile koncepcja współporządków Wilhelma Röpkego może posłużyć do budowy współczesnej teorii polityki publicznej. Założenie o wzajemnym oddziaływaniu na siebie porządków: prawnego, kulturowego i ekonomicznego stawia przed polityką publiczną określone zadania szerszego przemyślenia konsekwencji działań w sferze publicznej. Z drugiej strony normatywna koncepcja ładu społeczno-gospodarczego zaproponowana przez Wilhelma Röpkego pozwala na ocenę również współczesnej postaci kapitalizmu. W artykule podjęto taką próbę. W ten sposób zostały ukazane problemy, przed jakimi staje obecnie polityka publiczna: przywrócenia porządku wolnościowego w dobie oligopolistyczno- korporacyjno-finansowego kapitalizmu, zwalczania asymetrii w sferze posiadania własności oraz prowadzenia zrównoważonej polityki imigracyjnej. Normatywna koncepcja ładu społeczno-gospodarczego wyznacza też liczne zadania, jakie powinna realizować polityka publiczna. Sprowadzają się one do spełniania postulatów aksjologicznych, a mianowicie działania zgodnie z wartościami: efektywności, konkurencyjności i wolności gospodarczej, a w sferze społecznej realizacji wartości personalistycznych (godności, wolności osobistej, odpowiedzialności, sprawiedliwości, równości i solidarności). Sama polityka publiczna ma być kształtowana również według zasady subsydiarności i realizować ideę bezpieczeństwa socjalnego.
EN
Normative concept of The Social-Economic order proposed by Wilhelm Röpke allows for the valuation of the modern shape of Capitalism. In the introduction the author has attempted to show the actual problems faced by current Public Policy such as reinstatement of the socially accepted order of freedom during era of oligopolistic-corporate-finance oriented capitalism, fight against asymmetric distribution of wealth and management of sustainable Immigration Policy. Wilhelm Röpke was a member of a group called "Ordo liberals". According to the Ortoliberals the public policy needs to allow most possible freedoms to all citizens (including economic free market freedoms). At the same time, the Ortoliberals want to be active in preparing the Public Policy which would prepare a platform for effective economy, fair justice system and equal opportunity for all members of society. According to Ortoliberalism, administrative actions need to follow the principle of subsidiarity. The Public Policy must also ensure social justice and protection of dignity for the whole population, as expected in the society governed by Social Solidarity
Year
Issue
Pages
11-23
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Dembiński P. H., Beretta S., Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 • Göbel H., Die Liberalen und der Wohlfahrtsstaat - eine schwierige Beziehung, "HWWI Policy Paper" 2017, nr 102.
 • Horn K., Diesseits von Angebot und Nachfrage. Einige Anmerkungen zur Überdehnung des Gegensatzes zwischen Markt und Moral , Jahrbuch ORDO, Band 62, 2011.
 • Karaś P., Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe" 2010, nr 840, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kazimierczuk A., Porażająca skala nierówności, "Rzeczpospolita", 24.03.2014, http://www.rp.pl/ artykul/9102,1172474-Porazajaca-skala-nierownosci.html
 • Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
 • Röpke W., Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Verlag Haupt, Bern 1979.
 • Röpke W., Die Lehre von der Wirtschaft , UTB, Bern 1994.
 • Röpke W., Główne kierunki liberalnego programu polityki gospodarczej, w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Röpke W., Internationale Ordnung - heute, Eugen Rentsch Verlag, Zürich 1979.
 • Röpke W., Jenseits von Angebot und Nachfrage , Verlag Haupt, Stuttgart, Bern 1979.
 • Röpke W., Maß und Mitte, Erlenbach, Verlag Haupt, Bern 1979.
 • Vanberg V. J., Liberalismus und Demokratie: Zu einer vernachlässigten Seite der liberalen Denktradition, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), Hamburg 2014.
 • Wünsche H., Kapitalizm i społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje, "Zeszyt Naukowy PTE" 2002, nr 4, www.pte.pl/pliki/2/12/H. Wunsche.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.