PL EN


2017 | 4(16) | 11-29
Article title

Środowiskowa krzywa Kuznetsa jako rama wzajemności świadczeń w polityce prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Environmental Kuznets curve as a framework of favours reciprocity in the policy of law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Środowiskowa krzywa Kuznetsa jest formułą opisu asymetrii uwarunkowań rozwoju gospodarczego i wynikających stąd sprzeczności interesów pomiędzy państwami. Owe asymetrie i sprzeczności znajdują odzwierciedlenie w realizowanej przez nie wewnętrznie i poszukiwanej w przestrzeni międzynarodowej policy mix w dziedzinie ochrony środowiska. Na mapie interesów i zależności naturalnie pojawiających się w kontekście ochrony środowiska muszą być uwzględnione korzyści i koszty zewnętrzne, które stwarza polityka ochrony środowiska poszczególnych państw. Z EKC wynika, że owe korzyści i koszty nie mogą być rozłożone równomiernie, co powoduje, że istotne jest zapewnienie takich rozwiązań międzyjurysdykcyjnych, które zapewniają identyfikację świadczeń opartych na wzajemności zgeneralizowanej i realizację ich w jakiejś formule wymagającej międzynarodowego porozumienia o wymianie świadczeń w postaci kooperatywnych elementów polityki ochrony środowiska oraz transferów finansowych. Wzajemność, o której w tym wypadku mowa, ma charakter zgeneralizowany. Jej funkcją jest zapewnienie takich równowag Nasha, które długookresowo zapewniają najwyższy poziom efektywności. Jakkolwiek wyzwala to pewien stopień niekooperatywności w krótkim i średnim okresie, to jednak nie jest ona zupełna, gdyż fundamentalne, długookresowe cele polityki środowiska większości państw są podobne.
EN
The Environmental Kuznets Curve (EKC) is a descriptive formula used to reflect on asymmetries in economic development and consequential conflict of interests arising between various states of the world. these asymmetries and conflicts of interests have their reflection in these states' environmental policy mix - implemented domestically and pursued in the international context. The emerging map of mutual interests and dependences results from the consideration of external costs and benefits pertaining to respective national environmental policies. The EKC makes it evident that these costs and benefits cannot be evenly spread over all the states. This urges these states to adopt such interjurisdictional arrangements which are based on the identification of a possible multilateral exchange of economic policy favours and international financial transfers. Such an exchange, whenever occurs, has a generalized reciprocity formula. The function of such an arrangement is to make it possible for Nash equilibria to emerge, as such are most likely to produce the highest possible level of effectiveness in the long run. Such a behavior may not be cooperative in the short and medium term, yet the bottom-line cooperativeness is achieved because most states have similar if not the same long-term environmental goals.
Year
Issue
Pages
11-29
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Bartlett A. A., Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment, "Population and Environment" 1994, Vol. 16.
 • Binmore K., Natural Justice, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Chandler A. D., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Belknap Press, Cambridge 1990.
 • Grossman G. M., Krueger A. B., Economic Growth and the Environment, "Quarterly Journal of Economics" 1995, Vol. 110.
 • Islam N., Vincent J., Panayotou T., Unveiling the Income-Environment Relationship: An Exploration into the Determinants of Environmental Quality, Development Discussion Paper 1999, No. 701.
 • Kolm S.-Ch., Reciprocity: An Economics of Social Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, "American Economic Review" 1955, Vol. 45.
 • Lopez R., The Environment as a Factor of Production: the Effects of Economic Growth and Trade Liberalization, "Journal of Environmental Economics and Management" 1994, Vol. 27.
 • Nash John F. Jr., The Bargaining Problem, "Econometrica", 18,2, 1950.
 • Nash J. F., Non-cooperative games, "Annals of Mathematics" 1951, Vol. 54, No. 2.
 • Nowak-Far A., Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych, "Studia z Polityki Publicznej", 2014, nr 1.
 • Nowak-Far A., Międzynarodowe (międzyjurysdykcyjne) fiskalne implikacje środowiskowej krzywej Kuznetsa, w: Jedność i wartość. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. J. Pastwa, Z. Cieślak, K. Sawicka, W. Federczyk, KSAP, Warszawa 2014.
 • Panayotou T., Economic Growth and the Environment, Economic Survey of Europe 2003, Economic Commission for Europe.
 • Porter M. E., van der Linde C., Green and Competitive, "Harvard Business Review" 1995.
 • Rhee Y. W., Ross-Larson B., Pursell G., Korea's Competitive Edge: Hanging the Entry into World Markets, The Johns Hopkins University, Baltimore 1984.
 • Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics" 1966, Vol. 80.
 • Zamboni M., The Policy of Law: A Legal Theoretical Framework, Hart, Oxford 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.