PL EN


2018 | 1(17) | 63-76
Article title

Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+

Content
Title variants
EN
Family 500+” Programme: Short-Term Effects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie dotychczasowego wpływu programu Rodzina 500+ na trzy obszary: liczbę urodzeń, ubóstwo w rodzinach z dziećmi i aktywność zawodową rodziców (zwłaszcza matek) małych dzieci. Wykorzystano dostępne dane statystyczne oraz wyniki kilku badań na ten temat. Wyniki analiz pokazały, że nowe świadczenie obniżyło poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, zwiększyło liczbę urodzeń – choć może to być efekt przejściowy i związany także z innych zmianami wprowadzanymi w latach 2013–2016 – a także zmniejszyło aktywność zawodową, głównie kobiet.
EN
The main aim of this paper was the analysis of the impact of the “Family 500+” social programme in three areas: fertility, poverty in families with children, and the labour market participation of parents (mainly mothers) with young children. Statistical data available to date has been used by the author.The results show that the new benefit decreased the risk of poverty in families with children,had an impact on the higher number of births – which could be a temporary effect or a result of other family policy reforms implemented in 2013–2016 – and it decreased female labour market activity.
Year
Issue
Pages
63-76
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, Department of Economics I
References
 • Arak, P. (2016). Pro-family Policy in Poland and around the World, Central European Financial Observer. https://financialobserver.eu/poland/pro-family-policy-in-poland-and-aroundthe-world/, dostęp 10.04.2018.
 • Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E. i Nolan, B. (2002). Social Indicators – the EU and Social Inclusion. Oxford: Oxford University Press.
 • Bargu, A. i Morgandi, M. (2018). Can Mothers Afford to Work in Poland? Labor Supply Incentives of Social Benefits and Childcare Costs. Policy Research Working Paper, No. 8295. World Bank: Washington, DC.
 • CBOS (2013). Postawy prokreacyjne Polek, Raport nr BS/29/2013. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Warszawa.
 • CBOS (2018). Postrzeganie programu Rodzina 500 plus, prezentacja z konferencji. https://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/66_konferencja/Rodzina_500plus_CBOS_2018.pdf, dostęp 10.04.2018.
 • Deniszczuk, L. i Sajkiewicz, B. (1997). Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. IPiSS: Warszawa.
 • Drange, N. i Rege, M. (2013). Trapped at Home: The Effect of Mothers’ Temporary Labour Market Exits on their Subsequent Work Career. Labour Economics, 24 October: 125–136.
 • Golinowska, S. i Sowa-Kofta, A. (2017). Combating Poverty through Family Gash Benefits: on the First Results of the Programme “Family 500+” in Poland. Polityka Społeczna, nr 1: 7–13.
 • GUS (2017a). Rocznik Demograficzny 2017. GUS: Warszawa.
 • GUS (2017b). Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. GUS: Warszawa.
 • GUS (2017c). Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016. GUS:Warszawa.
 • Lalive, R. i Zweimüller, J. (2009). How Does Parental Leave Affect Fertility and Return to Work? Evidence from Two Natural Experiments. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 24, No. 3: 1363–1402.
 • Luci-Greulich, A. i Thévenon, O. (2013). The Impact of Family Policies on Fertility Trends in Developed Countries. European Journal of Population, Vol. 29, No. 4: 387–416.
 • Magda, I., Kielczewska, A. i Brandt N. (2018). The “Family 500+” Child Allowance and Female Labour Supply in Poland. IBS Working Papers, No. 1. Instytut Badań Strukturalnych: Warszawa. Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, CenEA Working Paper, No. 1.
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Oficyna Wydawnicza SGH: Warszawa.
 • Popiołek, A. (2017). 23 mld zł kosztuje budżet program “Rodzina 500 plus”. Opłaca się? Gazeta Wyborcza, 2.04.
 • Ruzik-Sierdzińska, A. (2017). Czy program “Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy? Analiza 2017/15. Instytut Obywatelski: Warszawa.
 • Steiber, N. (2007). The Linkages between Work and Family: State of Knowledge and Policy Implications. Equal.Soc. Policy Paper, Vol. 2.
 • Szarfenberg, R. (2017). Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/wplyw500+.pdf
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (2016), druk sejmowy nr 216.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.