PL EN


2018 | 2(18) | 59-72
Article title

Dialog obywatelski w praktyce

Content
Title variants
EN
Civil Dialogue in Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dialog społeczny koncentrujący się na problemach świata pracy nie zapewnia wystarczającej przestrzeni komunikacyjnej dla wszystkich obywateli. Dlatego też, co trzeba podkreślić z całą stanowczością, rozwija się dialog obywatelski, który szerzej pozwala spojrzeć na problemy społeczne i włączyć bardziej zróżnicowanych partnerów do procesu podejmowania decyzji przez władze publiczne. Głównym celem artykułu jest prezentacja dialogu obywatelskiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz ukazanie relacji dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim, a także narzędzi i metod tego ostatniego. Druga część artykułu zawiera analizę w ujęciu teoretycznym jednej z technik dialogu obywatelskiego – konsultacji społecznych. Trzecia sekcja ukazuje studium przypadku, opisujące spotkanie informacyjne na temat dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. W ostatniej części znajduje się podsumowanie rozważań o dialogu obywatelskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z literatury, w tym publikacji książkowych, czasopism, a także akty prawne oraz studium przypadku – obserwację, jak również rozmowy z uczestnikami spotkania konsultacyjnego.
EN
Social dialogue focusing on the problems of work does not deliver a sufficient area of communication for all citizens. It is important, therefore, to note that civil dialogue develops and permits to look at social problems in a wider manner as well as to include various partners to decisions made by the public authorities. Therefore, the aim of this paper is to present civil dialogue in a theoretical and practical way. For that reason, making the detailed objectives of the study, we turn our attention to the relationship between social nd civil dialogue, as well as the methods of civil dialogue. In the second section we wish to investigate one of these methods – namely, public consultation in a theoretical way. The third part of this paper describes a case study analysing an information meeting over the Lower Silesian participatory budget. In the final section we conclude our reflections about civil dialogue. The paper uses data from scientific literature, acts as well as the case study – observations and interviews with the participants of the consultative meeting. 
Year
Issue
Pages
59-72
Physical description
Dates
published
2018-04-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.