PL EN


2019 | 3(23) | 39-60
Article title

Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich województwa podkarpackiego)

Content
Title variants
EN
Local administration in the process of social participation (based on urban cities of the Podkarpackie Voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to assess city offices’ involvement in creating proper conditions for inhabitants to cooperate with the usage of various forms and tools of social participation. The research results show that cities with poviat rights in the Podkarpackie Voivodeship use social participation because they are well acquainted with the benefits it provides. They collect inhabitants’ opinions and at the same time it provides them with information of public character in the sphere of local government functioning. Public consultations are carried out as a sign of cooperation and local communities can co-decide on certain issues concerning public life. Cooperation with non-governmentalorganizations in many areas is also undertaken and citizens’ initiatives are supported. Additionally, local authorities use civil budgets to mobilize citizens to act for a given territorial unit development.
PL
Celem artykułu jest ocena zaangażowania urzędu miasta w stwarzanie mieszkańcom odpowiednich warunków do współpracy przy wykorzystaniu różnych form i narzędzi partycypacji społecznej identyfikowanej jako element zarządzania publicznego. Wyniki badań pokazują, że miasta na prawach powiatu w województwie podkarpackim stosują partycypację społeczną, ponieważ są doskonale zorientowane w korzyściach, jakich onadostarcza. Pozyskują opinie mieszkańców, a zarazem dostarczają im informacji o charakterze publicznym w sferze funkcjonowania samorządu. Przeprowadzane są konsultacje społeczne będące przejawem współpracy, a społeczność lokalna może współdecydować w pewnych kwestiach dotyczących życia publicznego. Podejmowana jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach oraz wspierane są inicjatywy obywatelskie. Władze lokalne stosują dodatkowo budżety obywatelskie, aby zmobilizować obywateli do działania na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej.
Year
Issue
Pages
39-60
Physical description
Dates
published
2019-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.