Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 3(23) | 93-107

Article title

Realia partycypacji interesariuszy w polskim zarządzaniu publicznym: „Gra w atom” Piotra Stankiewicza

Authors

Content

Title variants

EN
Realities of stakeholders’ participation in Polish public management: Piotr Stankiewicz’s book Playing the Atom

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst jest recenzją książki Piotra Stankiewicza Gra w atom zawierającej rezultaty oryginalnych badań nad stanem społecznego zarządzania technologią w Polsce na przykładzie energetyki jądrowej.
EN
The text is a review of the book by Piotr Stankiewicz, Playing the Atom, which includes the original results of the research on the Polish case of social management of technology in the nuclear power generation sector.

Year

Volume

6

Issue

Pages

93-107

Physical description

Dates

published
2019-07-01

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Almond, G., Verba, S. (1965). The Civic Culture. Boston: Little, Brown and Company.
 • Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4).
 • Austen-Smith, D., Banks, J. (1969). Information Aggregation, Rationality, and the Condorcet Jury Theorem. American Political Science Review, 90(1).
 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos. Warszawa: Scholar.
 • Crouch, C. (2005). Post-democracy. Cambridge: Polity Press.
 • Crouch, C., Traxler, F. (red.) (1995). Organized Industrial Relations in Europe: What Future?. Avebury: Aldershot.
 • David, P.A. (2000). Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’, w: Evolution and Path Dependence in Economic Ideas: Past and Present, P. Garrouste, S. Ioannides (red.). Cheltenham: Edward. Elgar Publishing.
 • Dryzek, J. (2002). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.
 • Ehrlich, S. (1962). „Grupy nacisku” w społecznej strukturze kapitalizmu. Warszawa: PWN.
 • Hryniewicz, J.T. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Scholar.
 • LaParombara, J. (1957). The Italian Labor Movement: Problems and Prospects. Ithaca: Cornell University Press.
 • Luther, K.R. (1989). Dimensions of Party System Change: The Case of Austria. West European Politics, 12(4).
 • Maia, R.C.M., Danila, C., Bargas, J.K.R., Oliveira, V.V., Rossini, P.G.C., Sampaio, R.C. (2017). Authority and Deliberative Moments: Assessing Equality and Inequality in Deeply Divided Groups. Journal of Public Deliberation, 2.
 • Mansbridge, J. (1999). Everyday Talk in the Deliberative System, w: Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement, S. Macedo (red.), Oxford: Oxford University Press.
 • Morawski, W. (1998). Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka. Warszawa: PWN.
 • Olson, M. (1965; 1971). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.
 • Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Panebianco, A. (1998). Political parties: organization and power. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics. American Political Science Review, 2.
 • Rokeach, M. (1960). The open and closed mind. New York: Basic Books.
 • Ruszkowski, P., Wójtowicz, A. (red.) (2009). Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Scholar.
 • Sroka, J. (2017). Dialog w nauce i o nauce – o ograniczeniach polityki naukowej. Cywilizacja i Polityka, nr 15.
 • Sroka, J. (2018). Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Stankiewicz, P. (2017). Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 • Tarkowski, J. (1994). Socjologia świata polityki, t. 2, Patroni i klienci. Warszawa: ISP PAN.
 • Zybała, A. (2019). Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce – realia i uwarunkowania. Od modelu folwarcznego do podmiotowości?. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Zybertowicz, A. (2005). AntyRozwojowe Grupy Interesów: zarys analizy, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Warszawa: Scholar.
 • Zybertowicz, A. (2011). Strukturalny konflikt interesów jako fundament III RP, w: Racja stanu, E. Urbanowicz, J. Urbanowicz (red.), Poznań: Zysk i s-ka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.