Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 3(23) | 109-125

Article title

Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka

Content

Title variants

EN
International cooperation of a city with the district status. The Płock case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ten stanowi studium przypadku i przedstawia współpracę międzynarodową jednego z 66 polskich miast na prawach powiatu – Płocka, miasta przeciętnej wielkości w tej kategorii polskich samorządów terytorialnych, które jednak nie jest przeciętne pod względem tradycji historycznych. Było ono przez kilkadziesiąt lat stolicą Polski i historyczną stolicą jednej z jej dzielnic – Mazowsza. Dzisiaj jest miastem średniej wielkości, które bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Za współpracę międzynarodową zostało wyróżnione wieloma nagrodami Rady Europy: Dyplomem Europejskim, Flagą Honorową i Tablicą Honorową. Artykuł przedstawia działalność Płocka, która doprowadziła do otrzymania tych wyróżnień.
EN
This article is a case study that presents the international cooperation of one of the 66 Polish cities with the district status – Płock, a city of average size in this category of Polish local self-governments, which, however, is not average in terms of its historical traditions. For several decades it was the capital of Poland and the historical capital of one of its regions, Mazovia. Today, it is a medium-sized city, which is very active in theinternational arena. For its international cooperation it has been awarded many Council of Europe awards: the European Diploma, the Flag of Honour and the Plaque of Honour. This article presents the activities undertaken by the Płock authorities which led to the awarding of these distinctions.

Year

Volume

6

Issue

Pages

109-125

Physical description

Dates

published
2019-07-01

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • Auxerre – Republika Francuska (projekt umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia i gospodarki, oraz działalności samorządowej podpisano w Płocku dnia 25 maja 1998 roku. Umowę bliźniaczą pomiędzy Auxerre i Płockiem podpisano 17 czerwca 2000 roku w Auxerre i 14 października w Płocku). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Bartuś, D. (2019). Współpraca międzynarodowa Płocka. Opracowanie na podstawie pytań przygotowanych przez S. Falińskiego. Płock (na prawach maszynopisu).
 • Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Faliński, S. (2011). Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych, w: Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie. Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej, 2. Warszawa: Collegium Civitas i Instytut Adama Mickiewicza.
 • Fuksiewicz, A., Łada, A., Wenerski, Ł. (2012). Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Fort Wayne – Plock sister cities agreement. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Jarosz, A. (2017). Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich, w: Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, A. Jarosz, B. Springer (red.), Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego: 183–206.
 • Informacja na temat współpracy z miastem Huai’an (Chiny). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Loznica w Jugosławii. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Loznica (porozumienie o partnerskiej współpracy z 23 września 1972 roku, reaktywowanie umowy o współpracy – 13 maja 2001 roku). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 r. Stan w dniu 31. XII (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Mażeikiai (Możejki) – Litwa (porozumienie o partnerskiej współpracy z 23 czerwca 1994 r.). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Machalski P. (2019). Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej, w: Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, R. Gawłowski, P. Machalski, K. Makowski. Warszawa: CeDeWu.
 • Miasto Auxerre. Umowa bliźniacccza (pisownia oryginalna – Stanisław Faliński). Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Opis współpracy Płock-Nowopołock (porozumienie o współpracy partnerskiej z 29 maja 1996). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • POROZUMIENIE o partnerskiej współpracy między miastem Płock a miastem Darmstadt. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy między miastem Płock i Rejonem Mażeikiai. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Przebieg dotychczasowych kontaktów z miastem Żytomierz na Ukrainie. Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • The City of Fort Wayne. Office of the Mayor. Proclamation. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej podpisana w Płocku 7 września 2011 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, gospodarki oraz działalności samorządowej, podpisana w Rustawi dnia 17 września 2016 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, gospodarki oraz działalności samorządowej podpisana w Żytomierzu 12 października 2013 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki oraz działalności samorządowej podpisana w Płocku dnia 5 października 2004 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, gospodarki oraz działalności samorządowej podpisana w Płocku dnia 5 maja 2006 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy partnerskiej zawarta w Płocku dnia 8 lipca 2010 roku. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o utworzeniu miast bliźniaczych Forli – Płock. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia i gospodarki oraz działalności samorządowej podpisana w Bielcach dnia 14.11.2001 r. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Współpraca FORT WAYNE – USA (7 marca 1990 – przyjęcie Płocka jako miasta partnerskiego przez Komitet Miast Siostrzanych Fort Wayne, 4 czerwca 1990 – podpisanie Proklamacji o współpracy partnerskiej). Notatka służbowa.
 • Współpraca międzynarodowa z Darmstadt (Republika Federalna Niemiec) – porozumienie o partnerskiej współpracy z dnia 24 września 1988 roku. Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Współpraca partnerska Płock – Bielce w latach 2000–2016. Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik (2009). Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Współpraca z miastem Mytiszczi – Rosja. Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Współpraca z miastem Plewen (Bułgaria). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Współpraca z Rustawi (Gruzja). Notatka służbowa w zasobach Urzędu Miasta Płocka.
 • Wstępne porozumienie w sprawie formy dalszej współpracy społeczno-kulturalnej między Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku a Radą Miejską miasta Loznica w Jugosławii. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Płocka.
 • Wywiad przeprowadzony przez S. Falińskiego z Dorotą Bartuś 19 lutego 2019 r.
 • Wywiad przeprowadzony przez S. Falińskiego z prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim 7 lutego 2019 r.
 • Zybała, A. (2013). Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 • Źródła internetowe:
 • www.plock.eu/pl/auxerre_francja.html
 • www.plock.eu/pl/bielce_moldowia.html
 • www.plock.eu/pl/darmastadt_niemcy.html
 • www.plock.eu/pl/forli_wlochy.html
 • www.plock.eu/pl/huaian_chiny.html
 • www.plock.eu/pl/miasta_partnerskie.html
 • www.plock.eu/pl/mozejki_litwa.html
 • www.plock.eu/pl/nowopolock_bielarus.html
 • www.plock.eu/pl/plewen_bulgaria.html
 • www.plock.eu/pl/rustawi_gruzja.html
 • www.plock.eu/pl/thurrock_wielka_brytania.html
 • www.plock.eu/pl/zytomierz_ukraina.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_3_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.