PL EN


2019 | 4(24) | 99-110
Article title

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

Content
Title variants
EN
The dilemmas of the present moral education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article relates to the situation in the Polish education, where moral education is taught as two school subjects: either religious education or ethics. Although the subjects are in direct competition, essentially, they relate to the same curriculum content.The author distinguishes moral upbringing from moral education, by assuming that the upbringing is carried out mainly at home, whereas the school’s aim is to support the skills of making moral choices by the young generation. Therefore, the school cannot be blamed for pupils’ moral condition because it is shaped by the home environment, which is understood in a wide sense here.
PL
Artykuł dotyczy sytuacji w polskiej oświacie, w której edukacja moralna nie jest prowadzona według jednolitego modelu, lecz realizowana dwutorowo, w postaci fakultatywnych zajęć programowych z religii oraz etyki. W takich uwarunkowaniach zajęcia realizowane w ramach tych przedmiotów stanowią względem siebie konkurencyjną ofertę, choć w swej istocie dotyczą tych samych treści programowych. Autor odróżniawychowanie moralne od edukacji moralnej, wychodząc z założenia, że takie wychowanie jest realizowane w zasadzie wyłącznie w domu rodzinnym, a zadaniem szkoły jest tylko wzbogacenie umiejętności dokonywania wyborów moralnych przez młode pokolenie.Szkoła nie może zatem ponosić winy za kondycję moralną uczniów, którą kształtuje szeroko rozumiane środowisko domowe.
Year
Issue
Pages
99-110
Physical description
Dates
published
2020-01-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_4_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.