Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7 | 2(26) | 109-135

Article title

Narrative Policy Framework - polityka publiczna jako walka opowieści

Content

Title variants

EN
Narrative Policy Framework: Public policy as a fight of stories

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskim czytelnikom najważniejszych informacji dotyczących jednej z nowszych teorii procesu polityki publicznej - Narrative Policy Framework (NPF). NPF zakłada, że zasadniczą rolę w procesie polityki publicznej odgrywają narracje polityki publicznej. Są to strategicznie konstruowane opowieści dotyczące przyczyn i rozwiązań problemów polityki publicznej. Aktorzy posługują się narracjami, aby osiągać swoje cele, np. wdrożenie polityki najbliższej ich preferencjom. Na przykładzie rządowego programu "Dobry start" w artykule przedstawione zostały praktyczne zastosowania NPF na poziomie mikro, mezo oraz makro.
EN
The main goal of the article is to present to Polish readers the most important information about one of the newer theories of the public policy process - Narrative Policy Framework (NPF). The NPF assumes that public policy narratives play a fundamental role in the public policy process. These are strategically constructed stories about the causes and solutions to public policy problems. Actors use narratives to achieve their goals, for example, implementing policies closest to their preferences. On the example of the government's "Good start" ("Dobry start" in Polish) program, the article presents practical applications of the NPF at the micro, meso, and macro levels.

Year

Volume

7

Issue

Pages

109-135

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

References

 • Ambroziak, A. (2020). Oszustwo PiS z wyrównywaniem szans. Zamiast 300 zł dla każdego dziecka, trzeba było dać stypendia szkolne tym, którzy naprawdę potrzebują, 13.05.2020, https://oko.press/oszustwo-pis-z-wyrownywaniem-szans-zamiast-300-zl-dla-kazdego-dziecka-trzeba--bylo-dac-stypendia-szkolne-dla-tych-ktorzy-naprawde-potrzebuja/ (dostęp: 17.05.2020).
 • Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: IPiSS.
 • Beblavy, M., Veselkova, M. (2014). From Selectivity to Universalism: The Political Economy of Pro-Equality Educational Reform. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2402730.
 • Douglas, M., Ney, S. (1998). Missing Persons. A Critique of the Personhood in the Social Sciences. Berkeley: University of California Press.
 • Enserink, B. i in. (2013). A policy sciences view on policy analysis. International Series in Operations Research and Management Science. DOI: 10.1007/978-1-4614-4602-6_2.
 • Gajewska, K., 10.09.2018, 15:30, https://twitter.com/gajewska_kinga/status/1039144159779725312 (17.05.2020).
 • Garson, G.D. (2017). Narrative Analysis & NPF. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers. Garth, D.L., Riker, W.H. (1987). The Art of Political Manipulation. Political Science Quarterly. DOI: 10.2307/2151420.
 • Gottlieb, M. i in. (2018). No Fracking Way' vs. 'Drill Baby Drill': A Restructuring of Who Is Pitted Against Whom in the Narrative Policy Framework. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12291.
 • Gray, G., Jones, M.D. (2016). A qualitative narrative policy framework? Examining the policy narratives of US campaign finance regulatory reform. Public Policy and Administration. DOI: 10.1177/0952076715623356.
 • Head, B. (2008). Wicked Problems w Public Policy. Public Policy, 3.
 • Interpelacja nr 23400(2020), https://bit.ly/2LQWzrc (dostęp: 17.05.2020).
 • Interpelacja nr 21752(2020), https://bit.ly/2NaCDUX (dostęp: 17.05.2020).
 • Interpelacja nr 23244(2020), https://bit.ly/2CagWQD (dostęp: 17.05.2020).
 • Jenkins-Smith, H. i in. (2014). Belief System Continuity and Change in Policy Advocacy Coalitions: Using Cultural Theory to Specify Belief Systems, Coalitions, and Sources of Change. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12071.
 • Jenkins-Smith, H.C., Sabatier, P.A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. Journal of Public Policy. DOI: 10.1017/S0143814X00007431.
 • Jones, B.D. (2001). Politics and the Architecture of Choice: Bounded Rationality and Governance, w: Politics and the Architecture of Choice: Bounded Rationality and Governance.
 • Jones, M. (2010). Heroes and Villains: Cultural Narratives, Mass Opinions, and Climate Change. Policy Studies Organization.
 • Jones, M.D. (2014a). Communicating Climate Change: Are Stories Better than 'Just the Facts'?. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12072.
 • Jones, M.D. (2014b). Cultural characters and climate change: How heroes shape our perception of climate science. Social Science Quarterly. DOI: 10.1111/ssqu.12043.
 • Jones, M.D. (2018). Advancing the Narrative Policy Framework? The Musings of a Potentially Unreliable Narrator. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12296.
 • Jones, M.D., McBeth, M.K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong?. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x
 • Jones, M.D. i in. (2014a). Introducing the narrative policy framework. The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis. DOI: 10.1057/9781137 485861.
 • Jones, M.D. i in. (2014b). The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis. DOI: 10.1057/9781137485861.
 • Kośmiński, P. (2013). Małżeństwa homoseksualne przegłosowane. Brytyjska Izba Lordów dała im zielone światło, 4.06.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,14038640, Malzenstwa_ homoseksualne_przeglosowane__Brytyjska.html (dostęp: 17.05.2020).
 • Kwadrans Polityczny (2018), 26.06.2018 r., TVP, https://vod.tvp.pl/video/kwadrans-polityc-zny,26062018,37521967? fbclid=IwAR0S4Pl1CP-_z4UO8aip9h2TukwfhbP3bXBSxM6S-fnzRGlqZosgNqThE5Xc (dostęp: 17.05.2020).
 • Lasswell, H. (1956). The Political Science of Science: An Inquiry into the Possible Reconciliation of Mastery and Freedom. DOI: 10.2307/1951330
 • MRPiPS (2020). Projekt z dnia 29 kwietnia 2019 r. Ustawa z dnia ... 2019 r. o świadczeniu dobry start, 29.04.2020, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321645/12588073/12588074/doku-ment392485.pdf (dostęp: 17.05.2020).
 • McBeth, M.K. i in. (2007). The intersection of narrative policy analysis and policy change theory. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2007.00208.x.
 • McBeth, M.K. i in. (2010). Buffalo tales: Interest group policy stories in Greater Yellowstone. Policy Sciences. DOI: 10.1007/s11077-010-9114-2.
 • McBeth, M.K. i in. (2012). Policy story or gory story? Narrative policy framework analysis of buffalo field campaign's youtube videos. Policy and Internet. DOI: 10.1002/poi3.15.
 • McBeth, M.K., Lybecker, D.L., Garner, K.A. (2010). The story of good citizenship: Framing public policy in the context of duty-based versus engaged citizenship. Politics and Policy. DOI: 10.1111/j.1747-1346.2009.00226.x.
 • McBeth, M.K., Lybecker, D.L., Stoutenborough, J.W. (2016). Do stakeholders analyze their audience? The communication switch and stakeholder personal versus public communication choices. Policy Sciences. DOI: 10.1007/s11077-016-9252-2.
 • Merry, M.K. (2016). Constructing Policy Narratives in 140 Characters or Less: The Case of Gun Policy Organizations. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12142.
 • Millett, J.D., Simon, H.A. (1947). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. Political Science Quarterly. DOI: 10.2307/2144907.
 • Morris, J.P. i in. (2003). Activation of Political Attitudes: A Psychophysiological Examination of the Hot Cognition Hypothesis. Political Psychology. DOI: 10.1046/j.1467-9221.2003.00349.x.
 • Moser, S., Patty, J.W., Penn, E.M. (2009). The structure of heresthetical power. Journal of Theoretical Politics. DOI: 10.1177/0951629808100761.
 • M. Weible, C. i in. (2018). The Narrative Policy Framework. Theories of the Policy Process. DOI: 10.4324/9780429494284-6.
 • Ney, S. (2014). The governance of social innovation: Connecting meso and macro levels of analysis. The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis. DOI: 10.1057/9781137485861.
 • Nie, M. (2003). Drivers of natural resource-based political conflict. Policy Sciences. DOI: 10.1023/b: olic.0000017484.35981.b6.
 • OECD (2012). Equity and Quality in Education, Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools. OECD. DOI: 10.1787/9789264130852-en.
 • Pacewicz, P. (2018). Dobry start wyrównuje szanse uczniów? I to ma być "głównym celem programu"? I nie chodzi o dobry start PiS w wyborach?, 9.05.2018, https://oko.press/dobry-start-wyrownuje-szanse-uczniow-i-to-ma-byc-glownym-celem-programu-i-nie-chodzi-o-dobry-start-pis-w-wyborach/ (dostęp: 17.05.2020).
 • Pierce, J. J. i in. (2014). Research design and the narrative policy framework. The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis. DOI: 10.1057/9781137485861.
 • PrawicowyInternet (2018). Mateusz Morawiecki - Wystąpienie na Konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy, 14 kwietnia 2018 r., https://www.youtube.com/watch?v=z2DN7v8E0eI (dostęp: 17.05.2020).
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", 4.06.2018.
 • Riker, W.H. (1983). Political theory and art of heresthetics, w: Political science: The state of discipline.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2018, poz. 1061).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2019, poz. 1343).
 • Sabatier, P.A. (1991). Toward Better Theories of the Policy Process. Political Science and Politics. 24(2), 147-156. DOI: 10.2307/419923.
 • Sabatier, P.A. (1993). Policy Change Over a Decade or More, w: Policy Change and Learning. Boulder, CO: Westview Press, 13-40.
 • Sabatier, P.A. (2019). Theories of the Policy Process. (Second edition). London: Routledge.
 • Sabatier, P. i in. (1987). The Devil Shift: Perceptions and Misperceptions of Opponents. The Western Political Quarterly. DOI: 10.2307/448385.
 • Sabatier, P., Christopher, W. (2007). Theories of the Policy Process. DOI: 10.1081/E-EPAP2-120041405.
 • Sabatier, P.A., Jenkins-Smith, H.C. (1993). The Study of Public Policy Processes, w: Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Framework. Sabatier, P.A., Jenkins-Smith, H.C. (eds.). Boulder: Westview Press : 1-12.
 • Sabatier, P.A., Jenkins-Smith, H.C. (2006). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach Theoretical Lenses on Public Policy. DOI: citeulike-article-id:760165.
 • Sabatier, P.A., Weible, C.M. (1999). The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications, w: Theories of the Policy Process.
 • Shanahan, E.A. i in. (2008). Conduit or contributor? The role of media in policy change theory. Policy Sciences. DOI: 10.1007/s11077-008-9058-y.
 • Shanahan, E.A. i in. (2011). Policy narratives and policy processes. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2011.00420.x.
 • Shanahan, E.A. i in. (2013). An angel on the wind: How heroic policy narratives shape policy realities. Policy Studies Journal. DOI: 10.1111/psj.12025.
 • Shanahan, E.A., Jones, M.D., McBeth, M.K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. Social Science Journal. DOI: 10.1016/j.soscij.2017.12.002.
 • Shanahan, E.A. i in. (2017). The Narrative Policy Framework, w: Theories of the Policy Process, C. M. Weible, P. A. Sabatier (eds.).
 • Shanahan, E.A., McBeth, M.K., Hathaway, P.L. (2011). Narrative policy framework: The influence of media policy narratives on public opinion. Politics and Policy. DOI: 10.1111/j.1747-1346.2011.00295.x.
 • Sitnicka, D. (2018). Wiemy, ile publicznych pieniędzy kosztowała polityczna agitacja Morawieckiego w szkołach, 6.08.2018, https://oko.press/wiemy-ile-publicznych-pieniedzy-kosztowa-la-polityczna-agitacja-morawieckiego-w-szkolach/ (dostęp: 17.05.2020).
 • Stone, D. (2012). Chapter 3 of Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, w: Policy Paradox: The Art of Political Decision Making.
 • Szarfenberg, R. (2006). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Szarfenberg, R. (2013). O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 22 (3).
 • Topolewska, M. (2020a), PiS gra na 300+. Wyprawka szkolna na każdego ucznia będzie gwarantowana ustawą, 18.02.2019, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1398314, dobry-start-gminy-przyznaly-swiadczenia.html (dostęp: 17.05.2020).
 • Topolewska, M. (2020b), Od sierpnia zmiana przepisów w sprawie 300+. Sprawdź zmiany, 8.07.2020, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420927,300-plus-dobry--start-zmiana-przepisow.html (dostęp: 17.05.2020).
 • Uchwała nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (Monitor Polski 2018, poz. 514).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2020_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.