Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 8 | 1(29) | 9-25

Article title

The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study

Content

Title variants

PL
Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem głównym artykułu jest analiza wpływu Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) realizowanego w latach 2012-2020 na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce, na wybranym przykładzie konkretnego projektu. W pierwszej części artykułu zaprezentowano uzasadnienie dla prowadzenia badań naukowych nad społeczną aktywnością seniorów w Polsce. Następnie przedstawiony został cel główny Programu ASOS oraz jego znaczenie jako pierwszej publicznej interwencji prowadzonej z poziomu centralnego w Polsce na rzecz wzrostu społecznej aktywności seniorów, na podstawie analizy wybranego studium przypadku: projektu Aktywni bez względu na wiek, współfinansowanego przez Program ASOS. Dzięki implementacji jakościowego podejścia badawczego do ewaluacji dokonano identyfikacji efektów interwencji Programu ASOS, które dotyczą aktywizacji społecznej badanych seniorów. W dalszej części omówiona została kwestia generalizacji wyników badań jakościowych konkretnego projektu dla całościowej ewaluacji Programu ASOS. Tekst opracowania powstał na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europe (InnoSI), współfinansowanego w ramach programu badawczego Horyzont 2020.
EN
The main aim of this paper is to present the impact which the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (in Polish: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; ASOS) for the years 2014-2020 had on the social activation of the elderly in Poland, based on a case study of one project. The first part of the article presents a justification for research concerning the activation of the elderly in Poland. Next, the paper discusses the main objective of ASOS, as well as its significance as the first national-level public intervention for social activation of the elderly in Poland. Then, the effects of ASOS on the social activation of the elderly are analyzed. The analysis is based on a qualitative approach to impact evaluation of the Active Regardless of Age project, which was co-financed by ASOS. Finally, the authors identify a list of various types of outcomes achieved by the project which apply to social activation of the elderly. Moreover, the issue of generalizing the project findings for the entire ASOS is discussed. Finally, the paper presents research results of the Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) project funded under the Horizon 2020 Program.

Year

Volume

8

Issue

Pages

9-25

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1013190

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2021_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.