Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 8 | 3(31) | 11-27

Article title

Local spatial policy in Ukraine and Poland

Content

Title variants

PL
Lokalna polityka przestrzenna na Ukrainie i w Polsce

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu porównanie lokalnych narzędzi ukraińskiej i polskiej polityki przestrzennej. Obejmuje rozwiązania prawne (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw ograniczeń rozwojowych) oraz problemy związane z ich stosowaniem zdiagnozowane w literaturze przedmiotu. Na podstawie analizy systemów zagospodarowania przestrzennego obu krajów określono podobieństwa i różnice, odnosząc je do dyskusji międzynarodowej i sugerując kierunki dalszych badań (o systemach zagospodarowania przestrzennego krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Do analizy wybrano Ukrainę i Polskę pod względem podobieństw (częściowo podobne uwarunkowania historyczne, położenie) i różnic (status członka Unii Europejskiej, tradycje planowania przestrzennego).
EN
The article aims to compare the local tools of Ukrainian and Polish spatial policy. It includes legal solutions (with a particular emphasis on the basics of development restrictions) and problems related to their application diagnosed in the literature on the subject. Based on the analysis of the spatial management systems of both countries, the similarities and differences were determined, referring them to the international discussion and suggesting directions for further research (on the spatial management systems of Central and Eastern European countries). Ukraine and Poland were selected for analysis in terms of similarities (partially similar historical conditions, location) and differences (status of a European Union Member State, spatial planning traditions).

Year

Volume

8

Issue

Pages

11-27

Physical description

Contributors

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1832008

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2021_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.